Търговията в Троян през втората половина на XX век

Част от колектива на ГТП „Градска търговия“ на снимката са и инспекторите Христо Костов и Милю Кадийски Част от колектива на ГТП „Градска търговия“ на снимката са и инспекторите Христо Костов и Милю Кадийски

Преди 70-сет години се поставя началото на търговския подем в град Троян. С тази скромна статия искам да представая едни кратки бележки за историята на няколко предприятия с водеща роля за търговската промишленост в град Троян през втората половина на XX в.

Искам да започна с един ръководител, който е всепризнат доайен на държавната и кооперативна търговия в бившата Троянска околия. А именно Минко Райковски (на снимката вдясно), който завършва школата на ЦКС. До 1959 г. работи, като председател на Райония кооперативен съюз, след създаването новите окръзи, през 1959–1960 г. е председател на Окръжен кооперативен съюз–Ловеч. След това до 1986 г. последователно директор на Окръжния търговско предприятие – Троян, „Търговия на едро и дребно“, „Търговия на едро“. За високи производствени успехи е носител на високи държавни отличия като званието „Отличник на ЦКС“, „Отличник МВТУ“, „Орден Червено знаме на труд“ и други.

Главна роля за бъдещото търговско развитие в град Троян изиграва ГТП (Градско търговско предприятие) „Градска търговия“ чиято основна дейност на предприятието е: търговия на дребно, обществено хранене и хлебопроизводство. Предприятието е основано на 1 август 1950 г. върху основата на ОСП „Хоремаг“ - гр. Троян. През 1955 г. към него се вливат ДСП (Държавно стопанско предприятие) „Стройматметиз“ и ГТП „Здрава храна“. На 1 април 1961 г. се отделя хлебопроизводството като самостоятелно предприятие „Хлебна промишленост“. Предприятието има 72 търговски обекта намиращи се в града и околните села. Търговските магазини са били поверени на Христо Костов и Милю Кадийски като инспектори под ръководството им се правят силни укрепвания върху реда и конрола на търговските обекти в троянска околия. Директори на предприятието допринесли изключително много за развитието му са Младен Петров, Кино Христов (на снимката вляво), Васил Столаров и Пенко Бонев. Това са личности дали не малко за запазването и развитието на търговията в Троян.

Съгласно Заповед № 577 от 30 октомври 1958 г. от Градско търговско предприятие (ГТП) „Градска търговия“ - Троян се отделя ново учреждение под името ГТП „Здрава храна" със самостоятелен баланс подчинен на висшестоящата организация в гр. Плевен. Основна задача на новообразуваното предприятие е общественото хранене на територията на Общински народен съвет - Троян, чрез предадените му ресторанти, пивници и сладкарници. От месец януари 1959 г. ГТП „Здрава храна“ – Троян е на подчинение на отдел „Търговия“ при ОНС – Ловеч. За периода от 1 април 1959 до 31 март 1970 г. преминава към ОТП (Окръжно търговско предприятие) – Ловеч. На основание Решение № 65 от 3 април 1970 г. на ИК на ОНС – Ловеч се създават две обединени държавни търговски предприятия:  ОДТП „Едро и дребно“ – Ловеч и ОДТП „Обществено хранене и хлебопроизводство“ - Ловеч. В първото предприятие са включени съществуващите до този момент ДТП „Хранителни стоки“, ДТП „Облекло и обувки“, ОТП „Амбалаж“ – Ловеч и ДТП „Едро и дребно“ – Троян. Във второто предприятие са обединени ГДП „Здрава храна“ и ГПП „Хлебна промишленост“ в градовете Ловеч и Троян със седалище Ловеч. С Решение № 16 от 31 януари 1972 г. на ИК на ОНС – Ловеч дейността „Хлебопроизводство“ се отделя в самостоятелно предприятие – клон на новообразуваната Стопанска дирекция „Търговия“ при ОНС – Ловеч. Съгласно горното Решение се обособява дейността „Обществено хранене“ като клон на същата дирекция под наименование стопанска дирекция търговия – Ловеч клон „Обществено хранене“ – Троян. Емблематични директори на СД „Обществено хранене“ – Троян са Тодор Велчевски (на снимката вдясно) и Стефко Луканов.

През месец април 1972 г. когато се извършва концентрация и специализация в кооперативната система се създава РПК (Районна потребителна кооперация) „Стара планина“ – Троян. В състава ѝ влизат следните потребителни кооперации на селата: Голяма Желязна, Съево, Борима, Дълбок дол, Ломец Добродан, Врабево, Дебнево, Черни Осъм, Троян, Орешак, Калейца, Гумощник, Балканец и Белиш. Основна цел на кооперцията е осъществяване на методическо ръководство. За пръв ръководител на предприятието е избран Минко Шошков (на снимката вляво). През неговият период от 1972 до 1980 г. се поставят и основно се извършва реконструкция на над 15 крупни обекта в търговията и общественото хранене. През тези годините от 1972 до 1980 г. РПК „Стара Планина“ винаги е била водеща в системата на ОКС-Ловеч. През този период се полага и началото на откриване на кооперативни търговски обекти в гр. Троян, като същите достигат до 16 на брой. Като ръководител и общественик винаги лично е ръководил и участва в бригадите свързани с пребирането на селско-стопанската реколта. Достоен продължител на делото на Шошков е наследникът му Стефан Бояджиев, който ръководи предприятието в продължшниш на петнадесет години от 1980 до 1995 г. и успява да задържи контрола и равновесието в предприятието дори след политическите промени след 10 ноември 1989 г.

След показаното по горе се изрисува една малка част от запазването и развитието на търговията в Троян през втората половина на XX век, чрез краткото представяне на три предприятия от близкото мунало. Чрез тези сведения наблюдаваме, че освен силаната промишленост, която се развива в Троян в периода 1944/1989 г. се прави и една силана концетрация върху търговдките обекти и запазвнаето на търговската промишленост в Троян в този период от време.

 

ХРИСТО КОСТОВ

Използвани материали от ДАА – Ловеч

Споделяне