Дали вродената липса на уважение в този народ, не е родило онези четири възклицателни в тефтерчето на Левски "Народе????"!

* Засечено във фейсбук на 23.01.2019 г.

Как се живее без авторитети в обществото, без зачитане на чуждия труд, чуждото достойнство, чуждото право на мнение и избор на живот? Не остана необруган учител - досега четох "компетентни" мнения по адрес на онази начална учителка, която "се изложила", като дала на децата различна от попадналата в учебника информация... Не остана ненападнат лекар - всеки малоумник се нахвърля с претенция към този, когото вика да го спасява... И дали точно това - вродената липса на уважение в този народ, който и бога не признава, не е родило онези четири възклицателни в тефтерчето на Левски "Народе????"!

Споделяне