Опасна дупка се разширява по тротоара на мост на „Христо Ботев”

Ул. „Христо Ботев” над Белодробната болница Ул. „Христо Ботев” над Белодробната болница

На улица „Христо Ботев” над Белодробната болница има мост, а върху него – дупка. Тя е близо до перилата и много дълбока – през нея се вижда водата. Дупката се и разширява, а оттам минават ученици, пешеходци, излезли на разходка от санаториума. Те не са кой знае колко, но опасността си е опасност.

Съвестен човек беше оставил наскоро в дупката клон от акация – да предупреждава. Клонът обаче вече изсъхна. Започват дъждове, студове, дупката ще продължи да се рони и разширява, а поправката ѝ ще става все по-сложна. Остава някой, дето му е работа, да я види и се ангажира.

Било задължение на АПИ, макар да е в пределите на града.

О, АПИ види ли?!

Споделяне