МРРБ дава възможност и на останалите големи панелни блокове в Троян да бъдат санирани

Не ми е много до политически писания, с оглед умопомрачителните „подвизи“ на нашите родни политически титани на последните избори, а и проявленията им след тях. Но така или иначе това, което следва в материала, макар и с политическа предистория считам за полезно и важно.

Уважаеми граждани,
С настроение и малка доза горчива удовлетвореност си позволявам да съобщя, за първото ни изпълнено обещание от изборите.

Да припомня, че преди месец МРРБ публикува на сайта си за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3”. Община Троян е включена в териториалния обхват на програмата, което дава възможност за саниране на многофамилни жилища, които до момента не са успели да направят това. Силно учудване тогава в мен породи фактът, че в проекта на Насоките за кандидатстване е предвидено, че са недопустими като кандидати многофамилни панелни жилищни сгради с повече от 35 самостоятелно обособени обекта или иначе казано, с повече от 35 панелни апартамента.

Това по своята същност дискриминационно условие по програмата не счетох, че следва да се допуска и екипа ми тогава, изготви мотивирано писмо с предложение за промяна в насоките за кандидатстване по програмата.

Местна коалиция "Глас Народен" изготви мотивирано писмо до МРРБ

Искането ни беше да отпадне горецитираното ограничително условие.

С радост отбелязвам днес факта, че от МРРБ са оценили ползите от предложената промяна и ще дадат възможност и на останалите големи панелни блокове в Троян да бъдат санирани.

http://www.bgregio.eu/…/op-regioni-v-rastezh--2014-2020-raz…

Преди месец се ангажирахме да информираме гражданите за това докъде сме стигнали в борбата ни по промяната по условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3”. Защото обещанията трябва да се изпълняват без значение какво и как се случва. Надявам се, без да съм оптимист, че ще има и други поводи за подобни публикации. Ще се опитам аз и хората от „Бъдеще за Троян“ въпреки настоящата ситуация, да продължим да вършим работата, с която по време на изборите се ангажирахме. Ангажимент, който в скоро време вероятно ще предам щафетно на някой друг глупак-идеалист като мен! Не за друго, ами поне да продължи да дразни и убива на обиграната политическа клика на Троян!

 

Николай Тодоров – съпредседател на Гражданска инициатива "Бъдеще за Троян" представена в Общински съвет Троян чрез Местна коалиция „Глас Народен“

Споделяне