Държава, която не прави разлика между добри и лоши нейни граждани, загива (Сократ)

Проф. Д-р Димитър Митев Проф. Д-р Димитър Митев Снимка: www.rimsa.eu

Размисли на Проф. Д-р Димитър Митев


До Президента на Република България,

До Министър-председателя на Република България,

До Омбудсмана на Република България,

Копие: Председател на ССА,

„За да се прелисти една страница от Историята, тя трябва преди това да се прочете” (Ж. Желев).

„Видох” (най-после)!

„Господи видох”, въздъхнал някога обнадеждено дядо Йоцо. „Еврика”, викал въодушевено Архимед, тичайки гол по улиците на Сиракуза – решил е научния проблем. „Видох” най-после, казвам аз обхванат от безнадеждност, четейки критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за директори на институтите в Селскостопанската академия, на България, при обявените конкурси през 2018г. „Гледам и не вярвам на ушите си”, може да се отбележи в стила на проф. Ю. Вучков. Кандидатът трябва да представи „програма за развитие и управление на института ...”, от което става ясно, че в случая има нужда само от изпълнители на програмите (идеите/вижданията/платформите/…) на ... назначените за директори. Оказах се „ясновидец”?! Някога (1994/1995 г.) писмено препоръчах на директора ни на вратата му да пише ... „Мислител”!! От разговори с колеги, от някои университети в страната, се установи, че и при тях е ... същото?! За равноправие, справедливост, … не се видя параграф в изискванията!! Идва ден, „когато директорите, дори добре да управляват, ги сменят и назначават нови”, с други програми (идеи/виждания/платформи/...) и ... се започва на нова сметка!! Казват, че си ни е традиция да започваме все на „гола поляна”! От години се шегувам, че „когато стана директор ще ... посея навсякъде само треви и нищо друго”!! За концепции, принципи, ... и дума няма!!!! Съгласен съм, че те (директорите) от своя страна „трябва да познават научните приоритети на Академията”, както и тези в „... европейски и световен мащаб”. Няма да питам тях кой ги формулира!! За „приоритетните учени” нищо няма да споменавам! Вярно е, че „низшим чинам не полагается думать”, но „тежко и горко на държава, в която владетелят е най-умен”, според древна мъдрост!! Същото се отнася и за директорите в научните институти. Странното е, че на 10и Юли, 2018 г. от редовите сътрудници в ССА поискаха да формулират „перспективи за развитие на институтите” ни?! Още по-голямо е слисването, след като „не се знае в чия глава ще се появи идеята, способна да преобрази света”! След 37 години научноизследователска работа в системата на ССА, най-после се проумя защо постоянно, непрекъснато, методично, системно, ..., ..., безнаказано, ..., безапелационно, …, съсипваха разработките на автора на това писмо! Ликвидиран беше целият му научноизследователски труд за период от ... 25 години!! Ликвидираха в периода 2003 – 2007 г. „схемата“ му за екологично изпитване на създадените от него сортове и популации ливадни треви. Ликвидираха ги и самите тях по същото време, в противоречие с Наредба № 3 от 15 Април, 1997 г., на Министъра на земеделието и хранителната промишленост, която „задължава институтите (оригинатори/създатели на сортовете) да произвеждат суперелитни и ... семена”!! И, ако тук го направиха фактически, то министър Д. Греков го извърши юридически, отменяйки с наредба конкретен параграф от съответен закон?!?! Така Д. Греков съсипа труда на мнозина селекционери. От министерството му „докараха от 9 сухи дерета вода“ за да докажат, че … нещата са наред?! За поведението на съответната комисия в Народното събрание нищо не казвам. Слушам коментара на академик Ат. Атанасов по радиото на 7.08.2019 г. Заедно с други академици подготвят обръщение към институциите, с призив да се защити родната ни селекция!! Възмутен е „професорът” Миховски, че „търся отговорност на уважаваните не само от него Д. Греков, Т. Тотев, ...”! „Уважаван казва, па го не питат колко е души живи изгорил, ...” (аналогия по Хр. Ботев). (Видите ли) „Д. Греков е ... министър”, каза последният?! АА…А?? Да се чудим ли тогава защо се случват някои неща?? Доста място ще отнеме, ако се опише ликвидацията на различните събрани селекционни материали тук. Целта беше да се създадат сортове ливадни треви, подходящи за петте климатични области на България!! Да, ама Не! Само при люцерната съсипията се случи на ... ДЕВЕТ пъти (!!) (шест пъти при синьохибридната и три пъти при жълтохибридната)!! И никой на недосегаемите сметка не дири, защото „няма данни за ... престъпление”?!?! Няма да питам „ТЕ”?! по кой закон го направиха! Освен това шест пъти окосиха „неправомерно“ семепроизводните ми участъци от тази култура. Това, че сърни и зайци безпроблемно пасат селекционните материали е допълнение. Т. Тотев ора ... пръв, през Януари на 1989 г.!! Направи го за отмъщение, понеже доказах с документи издевателствата му срещу мен. Години по-рано, заедно с други такива като него, са съсипали колекция от около 200 сорта при сливите!! През Юни същата година той ме изгони от отдела незаконосъобразно „ ... с всички произтичащи от това последици”! Доказах с документи, че едно „наше момче” публикува измислени данни?! Вместо да му „дръпнат ушите“ на това „момче“, ме санкционираха мен!! Някой да му е потърсил на Т.Тотев отговорност за това? Напротив, изпратиха го на екскурзия с кораб в Средиземно море!! Няма да питаме с чии пари. През годините ме гониха от отдела още два пъти (пак незаконосъобразно с „всички произтичащи от това последици” за мен)!! „Фарисеите прогониха прогледналия“, пише в старите ктиги. „Може ли да се говори за наука и напредък, докато съществуват тези …, лъжливи експериментатори, които отравят и прогонват всяко знание” (Френсис Бейкън, 1561 - 1626). Каква ли мотивация трябва да има човек, за да започва всеки път от начало? Каква ли е тя при тези, които съсипват създаденото от друг?? Заговори се по някое време за „синдром на професионалното изчерпване”/(загуба на мотивация) („БЪРНАУТ”). Казват, че в България се губят стотици милиони по тази причина (р. „Хоризонт”, 29и Май, 2019г., 1000 - 1030 ч.). Според статистиката само 6% от работодателите обръщат внимание на проблема, което е катастрофално. (р. Хр. Ботев, 8.00-9.00, 9и Септември, 2019 г.). Някога, великият руски учен Василий Р. Вилямс е препоръчал, на създателя на сорт люцерна, подходящ за подзолисти почви, да се построи ... паметник!! Толкова е трудно да се създаде такъв сорт. Страх ли ги е някои тук, че може да се появи подобен, подходящ за ... псевдоподзолистите почви, характерни за планината ни, които наподобяват посочените по-горе???? Факт е, че 30 години все още има останали живи няколко растения от нея, оцелели след орането!! Който нещичко разбира от почви и от люцерна какво ли би казал за това?? „Професорът” Миховски се подигра с „несъздадения още мечтан сорт люцерна”!! Много още несъздадени сортове има по посочените причини! Прав е бил Джордано Бруно като е казвал, че „вълците наказват овцете за собствените си прегрешения” (Изд. „Народна младеж”, 1961 г. „Герои и мъченици на науката и прогреса”)?! Добре е да узнаем какъв административен пост заемаше посоченият по същото време. Още повече място ще отнеме описанието на различни други съсипии. Що за система е тази, в която фаворитите ѝ се занимават със себеустройство, себеизтъкване, ... и съсипване труда на околните, че и на самите тях???? Що за система е тази, която принуждава изследователи да изнесат материалите си извън територията на институтите, за да се опазят от ... посегателства?! Тя бавно, но сигурно загива?? При тази кадрова политика няма да има нито „стари” нито „млади” учени! Все повече изисквания за академичното им израстване, при все по-малко налични ресурси! Явно „пробойните” в нея трябва да се „запушат”. Вероятно не бива да се допускат Случайно Оцелели Способни Изследователи (СОСИ)!! Говори се, че „само 2% от учените се занимават с истинска наука”!! „Мнозина са звани, но малцина призвани“, беше казал някой! Аз не помня, когато работех в АПК, нещо да не ми е достигало. Тук това е ежедневие, но да не навлизам в подробности! Преди години (1993/94 г.) писмено беше питан тогавашния директор Иван Гергов, „Пари, има ли ги, или не? Защо за едни има, а за други не”? „Според Иванчо и кафето му”, гласи поговорката. За качеството на учения се съди по ... заетите административни постове и количеството на похарчените от него пари!?!?! За едни институтът е любяща майка, а за други – зла мащеха?! Представете си за момент как президентът Р. Радев, преди да стане такъв, си купува части за самолета от ... железарията (!!) и го ремонтира сам в ... собствения гараж!! Мащабите са несъпоставими, но принципът е един и същ! А. Айнщайн имал ли е докторанти, за да стане професор? За И. Нютон няма да се пита, тъй като се чува как се бил провалил като ... професор?! Няма да питам там как се става … професор! Що за кадрова политика е това?? Ефектът е на лице. „Направи си сам” (наука)! Тя се оказа „странична дейност/ширпотреба” в ... институтите! „Какви палати, а няма резултати“, е казал руски изследовател, изправил се пред един голям наш институт. Някога колегата ни Нешо Петровски питаше, „кога научнотехническият прогрес ще влезе в научноизследователските институти”! Сега възниква въпрос за това, кога научноизследователските институти ще спрат да смилат интелекта на България?? На един му пишат магистратурата, на друг дисертацията. По същата причина „следващият” е „водещ автор” в статиите, които му трябват за хабилитиране, а той дори не ги прочита. Днес тъй, утре тъй, „момчетата” участват в кой ли не специализиран съвет, експертен съвет, група по ..., ..., правят проекти. „Щом е член, навсякъде е уреден”, според „Законите на Мърфи в ефир”. За да не възникне обвинение в голословие по отношение на проектите, то да си спомним как един министър си ... „загуби портфейла”! Достатъчно е да погледнем през прозореца на института ни, за да видим чудесии в това отношение!! Прилага се снимка от един „успешно завършил международен проект”. „Професорът” Миховски така и не разбра за 4 години, че под табелата е засял и расте ... друг ливаден вид, а не описания?!?! Това не му се случва за пръв път?!?! АА...А??

Прилага се и друга снимка, показваща общото състояние на „проекта”!

Какво ли ще се установи, ако се проверят списъците на опитите в различните му „проекти“? Би могло да добавим три годишен негов отчет на проект към ССА. И не само това. „Проект” стана мръсна дума тук благодарение на него. „Професорът“ „надмина” патриарсите на систематиката като причисли видовете от род Carex (сем. Cyperaceae) към ... сем. Житни (Poaceae, Gramineae)!! (Journal of Mountain Agriculture on the Balkan, V. 18.6. рр.956-971)!! Това „постижение” го оставяме без коментар. Ако беше спазвал наредбите на председателя на ССА и на директора ни, това нямаше да се случи. Да, но той е „правоимащ“ и не е задължен да го прави!! Това са очевадни факти за „компетентността“ му, които няма как да се оспорят. Той се хвали със създадена „професорска школа”, с ръководство на докторанти, с много написани рецензии, с участие в журита и т.н.!! Този и подобните му определят „кой е по-по-най” къде ли не!! Какъвто „професорът” такава е и „школата” му! Интересното е той дали можа да научи докторантите си да набиват поне колчета по опитите?! Добре, че добри хора им помогнаха за това онова. Просперитетът ни е „в кърпа вързан”, при това положение. Чуваме за разни „... гейтове”. При нас това не се случва! Това е проекция на състоянието на обществото ни! За ефективността на похарчените пари нищо няма да питам!! Някога колегата ни Иван Балабанов казваше за Марин Тодоров, че „се научи да харчи пари, но не и да ги печели“! По някое време им идва на ум на тези „юнаци”, че стават за директори и вече нямат спиране!! „ИДЕАЛНО” (за тях), но ... катастрофално (за другите)!! Наложена беше цензура върху формулирани от автора на това писмо хипотези за произхода на видовете, за тяхната еволюция и съпътстващи ги други такива! В правилника на института, валиден от 1ви Август, 2018 г. пише нещо за „академична свобода”, но кой ли ще го прилага, при засилващия се авторитаризъм (в него)? Добре би било да се посочва кои параграфи са само за „правоимащите”, а не за наивниците, които не схващат нещата!! В стила на Стефан Цвайг би могло да попитаме толкова ли е несъстоятелна тезата на управляващите науката, че се налага да я защитават с ... насилие?? Абсурдно нали? Не, не е - РЕАЛНОСТ е! „Статии, в които се говори за хипотези, материя, Луна и т.н. няма да се разглеждат в отдела”!! „Няма да допусна тази статия да бъде разглеждана на конференцията”!! „Такива статии да се разглеждат във философските факултети”!! (вярно с оригинала на протокол № 5 от 14и Май, 2018 г.). От цитираното се разбира, че „професорът” Миховски не е идеалист, не е и материалист, но какъв ли е тогава?? Ч. Дарвин дали е публикувал теорията си за произхода на видовете във ... „философските факултети” на Обединеното кралство?! А. Айнщайн дали е публикувал и той във „философските факултети” (някъде другаде) теорията си за относителността? Не, не е грешно това питане!! Една от отхвърлените хипотези (от „професорът” Миховски, 2018) е за относителността на Времето в организмовия свят, което не съответства на физическата му величина!!!! Този „корифей” дали е на ясно „що е това философия и има ли тя почва у нас”?? Нивото му е достатъчно за да го прати по ... плажовете на Португалия, Виетнам, ..., но не и да „допусне” някакви си хипотези, които са предмет на подигравки, че и авторът им! Недостигът на интелект при него се компенсира с увеличаване броя на … интригите!! Цитираната извадка от протокола показва истинската причина, поради която книга написана по искане на Lambert Academic Publishing, Германия, внесена в отдела на 14и Юли, 2017 г. стоя необсъдена доста време!! В нея много по-широко се засяга „недопусканата” тема, Това издателство нека ... чака!! Трябваше да се смени „ръководителя” за да се случи това. „Корифей/ръководител” от началото на 21и век надмина по ретроградност Инквизицията (!!!!) с казаното, че „съвременната наука не допуска изказване на хипотези” (19.12.2018 г. отчет на отдела)!! Някога, висш неин представител (кардинал Белармино) посъветвал Г. Галилей да представи изследванията си като ... „хипотези”, „което няма да създава никакви проблеми за него”!! Инквизиторите са защитавали властта на църквата, а тези …?? Не е ли странно, че някои мои статии, съдържащи хипотези, се обсъждаха в други отдели, различни от ливадарския?? Не е ли странно, че статии, съдържащи „недопусканото“ се публикуваха в … други списания (сп. „Наука за гората“), а не в традиционните за това списания?? „Нашият” явно не успя да научи за 37 години „що е това наука и има ли тя почва у нас”! Да, но научи много други неща! Всеки опит, за да бъде заложен изисква все пак някаква „работна хипотеза”!! Проектите към ССА имат съответен раздел за това!! Да „допуснем” ли, че международните проекти, с които толкова много се хвали този „юнак”, нямат такова изискване?? В която и посока се опита да работи авторът на това писмо все го препънаха!! Куриозът е, че „недопусканите хипотези” бяха публикувани в различни чуждестранни списания. Не е ли странно, че списания с „колосални” показатели (Global Journal) „молят” за такива?? ?? Същото това списание ме кани да стана „член на общността”, което се „счита за голяма чест” (02.01.2019 г.)!! Друго (26..11, 2018г.; 02.03.2019 г., Journal of Plant Science - САЩ) ме кани за член на редакционната им колегия!! Следващото .... Чий авторитет се повишава при това състояние на нещата: този на България, може би този на института ни, а може би този на „недопускащите”???? Какво да отговоря на колегите в чуждите списания? „Професорите” ликвидират, „професорите не допускат”, „...” това което представлява интерес за вас!! За академик … нищо не казвам, нито за академик …. . Това „недопускане” по кой Правилник, или Закон, или ... се ... „допуска”?? Може ли да се запитаме дали това е в съответствие на чл. № 39 (1) от Конституцията за „правото да се изразява мнение и да се разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин”. Може би хипотезите ми попадат в зоната на действие на „параграф” 2ри, защото „накърняват правата и доброто име на другиго”, или „призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда, или към насилие над личността”, или ..., а може би е ... параграф 22ри?!?! Това „недопускане” не влиза ли в противоречие на чл. 40 (1) от Конституцията, че „печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура”. И никой на недосегаемите сметка не дири, защото „няма данни за престъпление”?! Кое ли се счита за такова?? Вероятно (и) това не е било проблем за, бившия вече наш директор, Марин Тодоров. „Хипотезите ти не са доказани”, рече той в периода 2003 – 2005 г., а се „опитваш да ги пробуташ”! След години се разбра, че той развива ... „теоретични хипотези”?! Вероятно е в сила правилото, че „низшим чинам не полагается думать”. Няма да питам какви ресурси се заделиха за проучвания свързани с неговите „хипотези”! Кога Марин „ги“ формулира, преди или след като похарчи едни пари. Чарлз Дарвин обикалял света, събирал факти, а после развил теорията си за произхода на видовете. Авторът на това писмо с една лопата, мотика и коса трябва да „докаже хипотезите“ си, а вместо това „се опитва да ги пробута“!.  Установи се повторение на описаното в старите книги: Само на определени хора (разбирай Мойсей, но не и на Исус Христос) е позволено да разговарят с ... Бога!! Няма да се посочва с какви ресурси (не) разполагаше авторът на това писмо. Имало е години, когато последният не се е подписвал за изразходването на нито един лев за научни изследвания!! ТОГАВА!?!? Няма да питам кога се е появило първото доказателство към теоретичната разработка на А. Айнщайн за относителността на Времето! При обобщаване на резултатите ми от 20 годишен период се установи доказателство за една от хипотезите ми, тази за достъпа на растенията до фактори на околната среда!! „Истинският признак за интелигентност е не знанието, а въображението”, според А. Айнщайн. „Не можем (разбирай вероятно с Марин Тодоров) да допуснем това, тъй като ТО ще обърне нещата на обратно”, каза „корифей” (Ат. Кирилов, 2003 г.) на ливадарската наука у нас! Дали му идва на ум на този „юнак”, че „ТО” би могло да „стъпи на краката” си и нещата да добият ново развитие?? Твърде вероятно е „ТО” да обезсили „чувсвото им за собствена значимост” и да обезсмисли тяхното участието в добре организирания „международен научен туризъм“. Те това няма да го допуснат(Т. Тотев, 1986; 1987; 1988; …, Киро Костов, 1990;1991; … Ат. Кирилов, 2003; М. Тодоров 2003-2005; …; Цв. Миховски …; …; 2018)! „Какви палати, а няма резултати“, да цитираме отново казаното по-горе. Тези юнаци станаха ортаци в управлението на науката и ефектът е на лице. Измежду тях само Атанас Кирилов се оказа най-умен. Той даде оценка на хипотезите ми, разбирайки вероятната опасност за … властта им!! В края на 80те години на 20и век, партийният ни секретар Васил Начевски каза, че „хората ще питат какво е това нещо”, и ликвидираха опита ми за биологична борба с ябълков и сливов плодови червеи. Интересите ми са по-разнообразни в сравнение с предполагаемото. По организационни причини опитът на различни местта беше преустановяван още три пъти!! Невероятна „пързалка” ми спретнаха тук, за да не допуснат залагането му отново! , Посочените неприятели нападат основни за България овощни видове. Познавайки биологията им, както и историята на химическата борба не само с тях, се предполагаше коренна промяна в растителната защита, при благоприятен завършек на експеримента. Е, производителите на инсектициди щяха да понесат финансови загуби, но народът ни щеше да бъде по-здрав!! Да, ама Не!! И, ако хипотезите ми не са понятни на някои „корифеи”, то резултатите от опита за биологична борба биха били очевадни в границите на 7-8 години Да, ама Не!! „Хората не питат какво е това нещо”, но многократно питаха, „какво изобщо правим тук”. Особено активен в това отношение, в началото на „демокрацията”, беше журналистът от окръжен мащаб Цочо Коларов. Секретари по месторабота отдавна няма, но похватите им останаха!

„Недопускането” стана традиция не само в ливадарството ни! „Корифеите”?! вероятно не са и чували за съществуването на Лао Дзъ, а още по-малко са чели неговия труд Дао Дъ Дзин, в който е записано, че „ трябва да пазим нежното, слабото, защото то е новото, това е бъдещето ”?!!! Преди 30 години ливадарят проф. Киро Костов отхвърли една моя статия с мотива, че „такива резултати не могат да се получат”?! От тогава понякога препоръчвам статии да пишат само ректори, директори, редактори, …, защото те знаят кой кога, какво къде ..., „е допустимо/може/… да получи”?!!!!! Някога, като четях публикациите на прекия си началник Т. Тотев, установих определени противоречия в тях! При питане в тази посока чух, че това е „съобразно на … конюнктурата”?! „Идеална” мотивация за научни изследвания!! Т. Тотев беше първият ливадар, станал доктор на науките, т.е. учен от висока класа. Двамата с Киро Костов са „представителна извадка” на управляващите в ливадарството! „Пирамидата” на науката я обърнаха на обратно!! Управляват я като производствено предприятие, водено към фалит! За сведение: „Хипотезата” за произхода на видовете, „недоказаната”, „пробутваната”, ... в по-дълбок план обяснява произхода на нещата, т.е. на …ВСИЧКОТО и съдържа (прикрито) в себе си включително „теорията за големия взрив”! Толкова е всеобхватна!!!! Няма да питам ТЯ доказана ли е! Очакваше се „да вали дъжд от Нобелови награди” в „ЦЕРН” преди години. „Дъждобраните” им там останаха непокътнати?!?! Носят се легенди за похарчените пари в ЦЕРН за доказване на „божията частица“ – от 7 до 27 милиарда!! Няма да питам кое какво предхожда в случая – парите хипотезата, или хипотезата парите!! Няма да споменавам нищо за моята „пробутвана хипотеза без да е доказана“! За пари изобщо не говоря. Няма да се споменава нищо за умишлено провалените програми за работа и за свързани с тях експерименти! „Мъдрите ръководители” се страхуват да не би някой „правонямащ” да направи нещо без те да го „ръководят!! Когато някой „властимащ”/„правоимащ”/.../ или друг „...имащ” ръководи определена разработка, тя е „гениална”, „епохална”, „...”! Ако ли не, то тя се „отхвърля” „не се допуска” (ликвидира, ...). Който иска нека да квалифицира състоянието на нещата. Кой какво спечели от това, че авторът на това писмо постоянно губеше? Той искаше да прави наука, а се оказа, че „правоимащите” го използват само като ... боксова круша?! „Горко вам законници, задето взехте ключа на познанието: Сами не влязохте, а на влизащите попречихте” (Ев. според Лука 11:12). Защо ли се случваше всичко това? Много е просто: Гнилите пънове светят само на тъмно!! Предполагаше се, че описваната съсипия е поради ... неразбиране на проблематиката от страна на „властимащите” в науката. Ако това е така, то как са назначавани за такива мнозина наоколо?!?! Допуска се, че те са представяли най-добрите програми (идеи/платформи/стратегии/виждания/...). Акредитацията въз основа на програмите/вижданията/… ли се провежда или въз основа труда на „правонямащите“? Пардон. „Правонямащите“ изпълняват „програмите/вижданията/…. на „…имащите“. Явно се изправяме пред действието на Закон за нивото на некомпетентността”, формулиран от Паркинсон. Авторът на писмото има допълнение към него и то гласи, че всеки достигнал до нивото си на некомпетентност, създава между себе си и останалите „празни пространства”, за да не могат последните да го ... изместят! Така обществото ни постепено деградира!! Посредствените понасят около себе си само още по-посредствени такива!! Бих си мълчал за съсипията, ако върху освободените площи бяха постигнати впечатляващи производствени резултати, или извършени гениални научни изследвания. Да, ама Не! Върху едно от местообитанията към „схемата“ за екологично изпитване, върху северен склон, направиха … торище?!?! Върху западен склон, ерозирали почви, с варовик на повърхността, се наложи да убеждавам „корифеите“, че не е подходящ за залагане опити за една дисертация по овощарство. Съгласиха се, но 3 – 4 години по-късно все пак ликвидираха тревите ми! Вече 12 години продължават да презасаждат сливови фиданки и … пак, и пак!! За /не/набраните там плодове нищо не казвам! Тази факт го споменавам за да подчертая, че неграмотността, безотговорността, …, не са ливадарски патент. Върху североизточен склон трябваше да получават по 2.5 т/декар вишни и по 1000 лв., също на декар?! Няма да питам за постигнатото. „За ума на управника се съди по приближените му“ (Макиавели). Казват, че Наполеон се обграждал с талантливи хора (Алберт Манфред, „Наполеон Бонапарт”, М. 1971 г.)! Почти като при нас, нали?? Да споменем ли „казусът Казанлък? Да питаме ли защо институтът ни се превърна във филиал на ... онкологията?!?! Колко хора още трябва да умрат от рак, за да им светне под козирките на управляващите, че нещо не е наред?? Казват, че сме първенци по умрели от рак, не помня в Европа, или в света!! „Умри, но не се минавай“ е „символ верую“ на „професорът“.Миховски. Той „не се минава“, но другото се случва на … околните му. „Мястото на болните е в … гробищата“ са чули някои за себе си от него приживе!!!! Четейки изискванията за участие в конкурса за директор, чак сега се осъзнава, че споменатите (и съответно ликвидирани) разработки (вероятно) не са отговаряли на програмите/(идеите/вижданията/платформите/...) на управляващите науката на различни нива! „Прави” са били!! Нямам спомени за каквито и да са програми/(идеи/виждания/платформи/...) на мнозина от кандидатите за директори до скоро!! За отчетите относно изпълнението им изобщо няма да питаме?! Трябва да се радваме, че ръководството на ССА направи обществено достояние критериите за избор на директори. „Когато някой не може да прогресира с правене на наука, се захваща с ... управлението ѝ”, казва (вече бившият директор) Иван Гергов?! Това, което се различава от техните програми/(идеи/виждания/платформи/...) подлежи на ... ликвидация без право на обжалване! „Хубаво е да си директор, хората те уважават”, добавя той. „Канят ме, каня ги”! Би могло да се запитаме с чии пари се прави това. Общото между описаните случаи е властолюбието! Власт, власт, ..., власт, само власт и нищо повече! Тя дали има нещо общо с науката? „Не си струва да завладееш света, ако си загубиш ... душата”, беше казал някой. Изобщо не може и да помислим за някаква защита на ... интелектуалната собственост, че и на създателите ѝ от ... ПОСЕГАТЕЛСТВА!! Някой, някога беше посочил как 19и век се характеризирал с износ на продукция. Да питаме ли къде е нашата? 20ти век се характеризирал с износ на технологии. Питането е същото. 21и век ще се характеризира с износ на интелект! Няма да питам „къде сме ние”? Някои се чудят защо в България няма Нобелови лауреати. Няма и да има!! Едно девойче от Щвеция (Грета Тумберг) сложи в малкото си джобче поредица „видни корифеи”, определящи нивото на науката у нас. Те не са чували за устойчиво развитие, за ролята на дълготрайните тревостои при снижаване отделянето на газове, предизвикващи парников ефект, за биодинамично земеделие, за ... Да, но добре се вписват в схемата на организирания „международен научен туризъм”!! „Заслужил съм”, казва „професорът” Миховски. „Заслужил” „ ... казва, па го не питат колко е души живи изгорил, ....”. „Заслужил” е с това, че се е ... родил и от тук нататък всичко му се полага. „Най-качествените страници от Историята са тези в .... паспорта ни”, продължава същият. „Посредствените залагат на показността“, е казал някога в този смисъл Учителя Петър Дънов. „От софра на софра ... всеки ден” (до края на света) е негов девиз! „Ментор” бил! „Вярвам му”! В „огледалото на себеотражението” му само това може да се види! Кардиналният научен проблем, който той решава е „раците с бяло или с червено вино се консумират”?! „По фейсбука му ще го познаете“, да перефразираме И. Христос. Във „Фейсбук” на в. „Троян 21” някой беше питал „къде могат да се прочетат трудовете на  „професорът” Миховски”. Друг отговорил, че „... в сборника на „Винпром””. Да споменем ли „професорската (му) лекция” – образователна за ученици от долните класове, без показани собствени изследвания в нея и хвалби за посещенията в Обединеното кралство и най-вече в Китай!! „Двойникът“ с Тодор Колев бледнее пред „нашият“ тук. „Този, който само взема, не дава, за нищо не става” (Законите на Мърфи в ефир). Няма да питам защо се различават някои видяни от него там неща от приложенията му тук!! За него селекцията е като да се „разхождаш по пътя, скьопваш се в едно растение и … готов сорт“!! Да, ама Не!! Явно „професорът“ се е „скьопвал“ в други неща по… пътищата?! Носят се „нашите” по гребена на вълната като … сърфисти. Обвинява ме същият, че „създавам само дразги, пререкания, напрежения, раздори”. Би могло да се запитаме, ако „корифеите” не ми съсипваха постоянно, методично, безпардонно, …, … труда, а ме бяха включили в списъка с „правоимащи”, дали щях да го „правя това”. Терор и нищо повече! Казват, че „душа се вади по-лесно с памук, отколкото с ... боксови ръкавици”. Да, ама Не!! „Това най-добре им се отдава“ (реплика казана от „професорът“ Миховски по мой адрес)!! „Ако не слушаш, няма да защитиш дисертация“, рече Т. Тотев през 1987 г. В резултат на създадените от него интриги се принудих да защитавам дисертация без ръководител!! Много вода изтече, преди това да се случи през 1997г. Ако тези „юнаци” имаха малко повече ум в главите си, всички щяхме да сме доволни. Да, ама Не! Пита ме „професорът“ „какво съм допринесъл за института”! Как да го направя, след като: Не съм „разработвал международни проекти”, (от които не се видяха каквито и да е резултати, освен участието му в добре организирания „международен научен туризъм”). Не съм се разхождал по плажовете на Виетнам, Португалия или някъде другаде. Не ме „канят за спикър на международни конференции” (като него). Не съм писал фалшиви, незаконосъобразни „протоколи” (като него), с които се спира нечие академично израстване. Така се печелят служебни победи!! Що за административен ръководител беше професор К. Костов, че позволи това да се случи при ръководено от него заседание през 1991 г.???? „Решенито ми го продиктува проф. К. Костов в … коридора“, казва Цв. Миховски?!?! Защо се организират заседания тогава, ако „решенията“ „се вземат в … коридора“?? Не съм отхвърлял незаконосъобразно, с едно изречение, (като Т.Тотев през 1988 г.), чужди доклади за зачисляване в свободна аспирантура,“без да съм ги чел“, „поради заетост в периода (от 3 месеца)“!! По този начин Т. Тотев приучваше на послушание и приобщаваше към … колектива?!?! „Това най – добре му се отдава“. Той вършеше нещата на принципа, че това е лошо, защото е на …Димитър!! П. Палазов от Плевен за 3 часа прегледа същия този доклад, като даде основни насоки за преработването му!! След години се оказа, че той … помни основни положения в него, а беше … инженер!! Фактите ги оставям без коментар. Не съм ликвидирал (като Марин Тодоров) чужда „схема“ за екологично изпитване на създадени сортове и популации ливадни треви. Това няма как изобщо да се случи, след като никой друг тук не е създавал такава! Той не го извърши това сам. Руският изследовател, проф. Дубров някога създава екологична прежа за изпитване в растениевъдството от брега на Тихия океан до брега на Атлантическия!!!! Не е случайно, че поставям кавички пишейки за моята такава. Мащабите на работа са несъпоставими. Ръководеният от него екип установява наличие на определена цикличност в проявите на проучваните култури. Не съм го питал за използваните ресурси. Определени зависимости с цикличността в Природата се наблюдават и в моите изследвания! Какво ли бих установил, ако не ми бяха съсипали труда???? Тук им се увидяха 1 декар площи за „екологичната (ми) мрежа“ и още 2 декара за поддржка на създадените от мен сортове и популации ливадни треви?! Според думите на директора ни М. Тодоров в същото време „в института има/ше/ 150 декара пустеещи земи“?! Не съм орал чужди опити. Не съм ликвидирал чужди селекционни материали. Не съм пращал никого за освидетелстване от психиатър. Не съм организирал изгонване на никого от отдела, нито от института. Не съм провалял ничие партньорско изследване с други колеги. Не съм отхвърлял ничии методики за изследване. Не съм „недопускал (ничии) статии”. Не съм отказвал нечия книга да се обсъжда в отдела. Това с книгата няма как изобщо да се случи, тъй като друг не е написал такава!!. Не съм .... Не съм .... Няма да питам „питащия” какво друго стойностно създаде, освен това, което остави в ... тоалетната. „Човекът, който живее в обществото за сметка на другите дължи във форма на труд стойността на своята издръжка” (Жан-Жак Русо). Да, но този „юнак” никога не е работил на „полза роду”!! Освен болка нищо друго не изпитвам, четейки параграф по параграф предложения по някое време нов „Правилник за устройството и дейността на ИПЖЗ - Троян”, Някои от идеите заложени в него ги има и в стария, но какво от това. Съсипването на споменавания труд от 37 години насам, се вършеше въпреки параграфите ... и никой на недосегаемите сметка не дири, „защото няма данни за престъпление”!! Налагаха се правила валидни само „за кучета и за ... Димитър”?!?! АА...А??. Добре поменуват някои (на)учени в това БЕЗВРЕМИЕ!! От години се трупат факти, относно взаимоотношенията между хората в изследователските звена. Ето едно работно заглавие на бъдещата ми книга: „Спомени за безвремието”. Би могло да бъде и „Писма за никъде”, защото са изпращани десетки такива и ... НИЩО!! Любомир Левчев написа някога сборник с есета „Писма от ада“ след дълго мълчание. Той е единственият, когото видях да „посипе главата си с пепел“! Радостно е, че бившият председател на ССА, проф. Славейков не допусна Марин Тодоров да стане за пореден път ... директор! Подобно е чувството от това, че проф. Славейков не допусна „професорът” (вече) Цв. Миховски да стане директор тук, защото „казусът Казанлък” вероятно щеше да се повтори. Радвам се, че проф. Славейков разбърка „династичната линия“. Питаме се дали предходните председатели на ССА са давали такава гласност на посочваните критерии. Вероятно и по-рано е имало някакви изисквания за назначаване на директори, но не са ми били известни? Да предположим ли, че принципите на управление в различните сфери на обществения ни живот са ... аналогични? Някога (с Хасан Али) писахме писма до тогавашния председател на ССА, проф. Св. Бъчварова, с призив да се подобри качеството на храните за населението. Една от „многото дини, които тя носеше под една мишница”, беше председател на Асоциацията за качеството им. НИЩО не последва. По време на предизборната ѝ обиколка в района през 2009 г. беше попитана право в очите до кога ще продължават безобразията в тази посока. „Това не е вярно” каза тя тогава и изреди 4 бр. организации, които следят за качеството им! Не оспорвам съществуването им, а тяхната дейност! Интересното е, че във връзка със „свинския казус“ (2019 г.) прокуратурата взе да се заглежда в … „Агенция за безопасност на храните“?! Възникват сега някои въпроси във връзка с „казуса“. Препоръчах ѝ тогава да остави на масата по една чаша с кисело мляко и с боза и да види какво ще се случи. След време тя стана председател на „Комисията по земеделие и храните” в Народоното събрание и ... пак НИЩО?! Мина време и омбудсмана на Република България (Мая Манолова) излезе с предложение до ЕС за премахване на двойните стандарти в областта, прилагани за Източна и Западна Европа и ... (като, че ли) се промени НЕЩО!! Явно в случая следва този път разминаване на друго ниво с програмите (идеите/вижданията//платформите/...) на ... еврочиновниците и нашите?? И само това ли?!?! Чува се, че и други наши управляващи поставят въпроса за двойните стандарти по отношение (не само) качеството при храните. Председателят на ССА, проф. В. Николов иска от нас иновации. По-рано ги искаше министър-председателят Б. Борисов. Още по-преди ги искаше министър-председателят С. Станишев. Искат такива и президентът Р. Плевнелиев, президентът Р. Радев, президентът Б. Обама, както и тези от ЕС. За президента Д. Тръмп не съм чувал нищо. При тази кадрова политика, какви иновации искат?? Когато „властимащите/правоимащите” и някои други „имащи” минават, в резултат на организирания от тях терор, като валяци, през „изпречилите се на пътя” им, то най-голямата „иновация” е да оживеем и да сме достатъчно здрави в тази ситуация!! Урсула фон дер Лайън, при посещението си у нас през Август 2019 г., се била впечатлила от „прекрасните условия за иновационна дейност“!! Бих се радвал „да вляза в обувките и“ и да погледна през нейните очи!! Някога имаше една карикатура как „група съавтори търсят … автор“? В Европейската комисия ни се предоставя ресор „иновации и младеж“. „По плодовете им ще ги познаете“ е казал някога И. Христос. За иновациите вече споменах. Проверете здравословното състояние /не само/ на децата .-.умствено, психическо, физическо. За какво е показател акцията „жълти стотинки“, ами акцията за събиране на капачки от пластмасови шишета, ами …? Пишещият това писмо оцеля във всякакъв смисъл на думата въпреки понесеното насилие! „Професорът” Миховски изгуби вече търпение и „попита” (през 2016 г.) „ще се стреляме ли”!! Не, няма да го правим, защото това означава да сме ... равнопоставени, а ние никога не сме били такива!! Няма да цитирам текстове от Конституцията! Всяка друга „стрелба” си е нещо друго!! Като е толкова смел да иде там където се стреля („на корем”)! Жив съм, въпреки терора. Не можаха да ме изгонят, въпреки напъните. Не напуснах сам, както други постъпиха. И никой на недосегаемите сметка не дири, защото „няма данни за престъпление”?! И за да не би някой да възприеме „питането” му за обяснение в любов (!!) „нашият” допълни за мен, че „този цирей трябва да бъде изчистен”!! Престъпление ли е, човек да си подаде документите за хабилитиране, че го „питаха” това? Вероятно „ДА”, защото в неговото „питане” „няма данни за престъпление”! Ето идея за рекламен билборд–„елате при кривите огледала”!! „Смирен“ бил. Добре, че е такъв и се ограничи за сега само с „питането“. Някога партията решаваше кой да учи, кой да се хабилитира, кой да …?! Като проследим биографията на „питащия“ вече няма да се изненадваме от „въпроса“ му. Грях ли е да се спечели конкурс за назначаване като научен сътрудник, че вече 37 години плащам за това?? Известно е казаното някога, че е „по-добре пръв в галско село, отколкото втори в Рим“. „Дядо“ Петър Дончев много държеше този „юнак“ да постъпи на работа тук и го направи! След като той не беше пръв на конкурса, се случиха много от описаните тук неща. Ако тези „юнаци“ използваха богатото си въображение за творчество, а не за насилие, нямаше да питаме „как ще ги стигнем американците …“. След като се знае, че „на сватба най-напред се даряват своите хора” (Власи Власковски), защо се организират тогава конкурси, при които се случват … изненади? Тази „сватба“ доста време продължава!! Поговорката гласи, че „каквото било било, от тук нататък ще бъде ... както си е било”! Би могло да добавим и тази, че „преоблякъл се Илия, огледал се, бил пак в тия“. И още, и още, и ...! Куриозът е, че Птър Дончев и Цено Хинковски създадоха този институт, а едновременно с това заложиха, посредством кадровата си политика, неговия … разгром!! „Има разнобой“, рече „нашият професор“. „Унизен“ бил! „Огорчен“ бил! „Обиден“ бил! Вярвам му. „Той“ вече не е началник!! Когато е началник, „всичко е точно“. Когато не е, следва посоченото в кавичките. Началник, „това звучи гордо“. Който не е началник, той плюнка на пътя ли е?? Носят се слухове, че се представял тук там даже като … директор!! Какво ли биха казали относно „чувствата“ му някои умрели от рак тук, които изпращаше в гробищата приживе???? Тези му „чувства“ не му пречели да се хвали как „получава едновременно пенсия и заплата, без никакви ангажименти“, съответно на закона естествено! Някои в същото време умират от глад!! Професор Валерия Фол казва, че „в България няма гробища на гладните“. Е, вече не е така. Някога Авицена поставил в две съседни клетки, без пряк допир между тях, по разбираеми причини, вълк и овца!! След три дни овцата умряла!! Посоченото се оставя без коментар. Определено има разминаване с тезата, че „българите ядат сланина и пият ракия и затова са болни”!! Академиците и този въпрос обсъждат в обръщението си към институциите! Няма да питам защо някои колбаси са по-евтини от … сланината. Буди недоумение в мен, как е възможно едни сортове, изобретения, хипотези за произхода на видовете, за тяхната еволюция и т.н. да се „изпречват на пътя” на ... (тогавашния ни директор) Марин Тодоров, а бяхме приятели с него!! В Япония и Нова Зелендия оцениха качествата на сортовете ми, само тук това не се случи – ликвидираха ги!. Някои издателства в чужбина проявиха интерес към хипотезите ми, а тук ..., цензура, „недопускане”, ...?! Как се съвместява това негово поведение с програмите /идеите, вижданията, платформите, …/, които /вероятно/ е разработвал за да го назначат, преназначат, … за директор?? На втората година от управлението си той публично помоли работещите тук да „предлагат идеи”, защото „неговите … свършили”?! Как ли се е справял през следващите 16 години от управлението си без … идеи?? Той беше съветник поне на двама министри! Какво ли ги е съветвал?? Ето това е „ниво на некомпетентност” според Паркинсон! Ето я причината за ликвидацията на /не само/ на моя 25 годишен изследователски труд - никой не може да го обвини в липса на постижения!! Нямането вече е … еднакво!! „Ситуацията (в биологията) е аналогична на тази във физиката от началото на 20и век с откриването на елементарните частици, когато„материята изчезна”” (Горяев,1994; Горяев и др. 1997; ....). Развитите (в колектив) хипотези вероятно запълват точно този „вакуум” в познанието! „С такъв приятел (като М. Тодоров), той няма нужда от врагове”, гласи поговорката. „Този път води ли към Храма”, питаха в грузинския филм „Покаяние”. „Що за път е този, който не води към Храма”, последва нов въпрос, след получения отрицателен отговор!! „Времето ще покаже”, защото „ти не знаеш какво правиш и къде го правиш”, произнасяше той с назидателен тон!! Ако приемем, че е прав, то защо тогава търсят „иновации” от ... „незнаещите”? АБСУРД! Не, не е, РЕАЛНОСТ е! „Преди 20 г. засял един опит и още 20г. ще го коси, докато се пенсионира“, каза Марин Тодоров и … иликвидира 25г. труд!!! С други думи казано аз съм мързелив, без идеи, …! Какво ли можем да си помислим за руснаци, американци, англичани, …, които поддържат опити в продължение на повече от … 100 /сто/ години?!?! Не бива да забравяме, че той не го свърши това сам. „Не знае, не пита, не чува“, каза наш колега веднъж за него! Дали не е по-добре за директори да се назначават администратори, а не учени, които „знаят” кой „какво не знае да прави и къде го прави”?!?! Хората по света започнаха да проявяват интерес към „незнайното/ненаправеното/…/…”! Какво ли би последвало, ако ... „знаех/можех/…”?? „Неведоми са пътищата ... (Маринови)”. „Едната ръка не трябва да знае какво върши другата”, пише в старите книги. При него „едната му уста не знае какво говори другата нито пък ... третата”??!! Първо се хвали как „тук има създадени повече от 10 сорта ливадни треви”, което не отговаря на истината, по посочените вече причини. После ликвидира създаденото, защото авторът му „не знае какво прави и къде го прави”! На трето място недоволства, че „съгласно новия закон ще питат къде са ни ... сортовете”?!?! АА...А????? Що за управляващ науката е този, който от „закона” научава какво се изисква от ... учените?? Може ли да си представим, че И. Нютон, Д. Менделеев, А. Айнщайн и много други чакат с нетърпение да прочетат в „новия закон” какво се изисква от ... тях?!?! „Времето (действително) показа”, защото той живее в ада, който сам си сътвори!! И да си го кажем направо, че съвсем не е задължително една хипотеза да бъде вярна, при положение, че „дори И. Нютон грешеше”!! „Учен е не този, който знае точно какво става на всякъде, а този, който може да каже: Не знам защо явлението протича по този начин, но се надявам, че тук е в сила определен закон, който ще трябва да се формулира” (Л. Митрани). Да оставим на страна посочените хипотези. Наблюденията върху остатъците от съсипаната „схема“ за екологично изпитване на създадените сортове и популации ливадни треви” показаха впечатляващи зависимости с ритмичността в Природата! През 2015 – 2016 г., както и през 2018 – 2019 г. се видя нещо изключително във взаимоотношенията между видовете, за което само се е предполагало, че е възможно някога да се случи!! Какви ли проявления още биха се видели, ако не бяха съсипали труда ми?? „Не спирайте човек, когато иска да работи. Ако той не открие това, което търси, то ще е нещо още по-стойностно”! Казал го е първият директор на лабораторията в Кавендиш, дала във времето (поне) 25 бр. Нобелови лауреати!! Почти като при нас, нали???? Добре би било да се направи анкета кой с какви ресурси разполага в системата. В зависимост от големината им, предлагам те да се съпоставят с постигнатите резултати от ползвателите им. Би могло да се направи графика за тенденциите и за съответствието между изразходвани ресурси и получения научен продукт. Предполага се, че зависимостта е ... обратно пропорционална!! Науката я правим по метода на ... „остатъчния механизъм” – ако остане (за... „правонямащите”)! От 20 години призовавам да се поставят на стената портретите на наши колеги, оставили имената си в науката и … НИЩО!! Има решение на Общото събрание на учените по този въпрос и … пак НИЩО! Сега призовавам да се направи АЛЕЯ НА ПОЗОРА!! Мнозина ще се наредят там. Някога обичаха да се сравняват с постигнатото през 1939 г. Интересно би било сега да го направят с постигнатото, в областта примерно на изобретенията, през 1989 г. Авторът на това писмо спря да патентова с ... личните си средства!! Патриотизмът вече се заплаща! Някои станаха милиардери!! Десетки писма се писаха през годините на „ходене по мъките”. По „странен” начин едно от тях, това до президента/министър-председателя от 26и Август, 2006 г., се оказа на бюрото на ... Марин Тодоров!! Голяма „радост” настана тук! Това дали не е в нарушение на Конституцията, чл. .34. (1) , че „свободата и тайната на кореспонденцията .... са неприкосновени”?! Тук започнаха да проверяват истинността на написаното. „Истина е, истина ви казвам“, е казал някога И. Христос. „Истината ще ви направи свободни“, е продължил Той. Аз не съм го критикувал него в посоченото писмо!! Добре би било вместо да ми се сърди, да го беше използвал в своя/наша полза и да настоява за увеличаване на средствата ни. Да, ама Не! Ако ние сме изпълнители на директорските „програми/виждания, платформи, идеи,…/“, то директорите ни от своя страна вероятно са изпълнители на „програмите/вижданията, платформите, идеите, …./“ на тези над тях!! Ето я причината за … недоволството му – „слушкаш – папкаш“, а аз явно нарушавам схемата!!. Ибрахим Касимов, от канцеларията на президента (Г. Първанов), отговори в стила, че „ние си ги знаем тези неща”. Като си ги знаете, защо си траете бе хора, се попита тогава в едно неизпратено до там писмо (от 10 стр.). Толкова много поразии се вършат постоянно, че то загуби актуалността си, докато беше писано! Някои казват, че президентът Г. Първанов е най-успешният от прехода!! От канцеларията на министър-председателя отговарят според характера на „стопанина” там! Така си я караме ние. През Април, 2018 г. стана емблематично бягството на двама от Централния затвор. Разбра се, че всички знаят за проблемите и ... НИЩО!

„Битият си е бит, втората част не винаги е много приятна“, казваше Гиньо Ганев от трибуната на Народното събрание. „Да не попадаш в ръцете на непочтенни хора“, споделяше баща ми. „Не ходи в чужд манастир със свое Евангелие“, гласи поговорката. Добре, но има ли построен друг?? „Тридесет и седем години на насилие (ми) стигат”! Вече съм пенсионер! Срам ме е от това, което се върши! „Българийо бедна, мъка ми е да те погледна” (Петко Божинов). Познати родители, чиито деца са в чужбина ги призовават да не се връщат тук!! Отговорността е на ... политическата ни класа! „След освобождението ни през 1878 г., България за 25 години се превръща в „ тигъра на Балканите”! Сега 25 години след началото на „ прехода ”. България Е това, което Е ”. (П. Павлов)! Божидар Димитров казваше, че „ мерило за правилността на политиката е … добруването на народа ”. Аз не съм ходил на почивка от времето, когато Т. Живков сдаде властта! Писмото го изпращам чак сега, защото жена ми се страхува!

И един не съвсем маловажен въпрос в завършек: Вярно е, че “няма сила, която да задържи една глава, готова да се отдели от раменете”, но все пак ще ли да оцелее тази на шута, който е длъжен, съобразно заповедта на (някогашния) министър на земеделието ..., Нихат Кабил, да посочи, че изразява личното си мнение?! Също така, с това писмо се информира председателя на ССА за състоянието на нещата, за които той, както и сегашният ни директор в случая, няма никаква вина.

 

„Отдайте всекиму дължимото“ (Рим. 13;7)

 

Димитър Митев

01.10.2019 г., Троян

/Писмото е изпратено на 17.10.2019 г. До 17.01.2020 няма отговор./

Споделяне