731 деца ще посещават детските градини в общината през настоящата година

На 31 август кметът Михайлова, заместникът ѝ Розалина Русенова и началникът на отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ Иванка Джабраилова проведоха работни срещи с директорите на детски градини на територията на общината.

Сред основно обсъжданите теми на срещата бе готовността на детските градини за новата учебна година, което включва организация на дейността в ДГ за спазване на противоепидемичните мерки; реализираният прием за учебната 2020/2021 г.; кадрова обезпеченост; състоянието на материалната база и извършените ремонти; готовност за отоплителния сезон.

Общо 731 деца, разпределени в 34 бр. групи, ще влязат в детските градини за новата учебна година, като радващото е, че са разкрити две нови групи в ДГ „Мир“ и ДГ „Незабравка“-Орешак. Няма информация за деца, които не са приети в детски градини на територията на общината. Всички директори на детски градини докладваха за готовността на заведенията. Всички спазват разписаните от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката разпоредби и препоръки. Продължават всички мероприятия по дезинфекция, които градините прилагат в последните няколко месеца. Обслужващият персонал ползва маски и шлемове, а всички играчки са дезинфекцирани. Площадките, на които децата играят, също се дезинфекцират.

Във всички градини, в които е възможно, са отворени и алтернативни входове, като е направен график за прием на децата така, че да не се струпват сутрин. Отново на местата, на които това е приложимо, дворното пространство е разделено.

Строги са правилата, които персоналът спазва в Кухнята-майка. Лицата, които работят там носят всички необходими лични предпазни средства – шлемове, маски, ръкавици, специално облекло.

Всички детски градини имат спокойствие и готовност за посрещане на зимния сезон и подсигуряване на отопление. На срещата стана ясно още, че градините са кадрово обезпечени, както и че ще посрещнат новата година с финансови наличности, които дават спокойствие в началото на годината за обезпечаване на необходимите разходи.

Пресинформация на Община Троян

 

www.HemusNews.com

Споделяне