Иванка Цекова за обучението в електронна среда в СУ "Св. Климент Охридски"- гр. Троян

Иванка Цекова - директор на СУ "Св. Климент Охридски" Троян Иванка Цекова - директор на СУ "Св. Климент Охридски" Троян Снимка: СУ "Св. Климент Охридски" Троян

Разяснение за обучението от разстояние в електронна среда.

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със заповед РД-09-677 / 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед РД-09-3457 / 26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до XII клас, както и за децата от подготвителната група, за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. включително и/или до издаване на нова заповед.

Всички ученици от СУ "Св. Климент Охридски" - гр. Троян ще се обучават в електронна среда от разстояние чрез утвърдена от МОН платформа: Microsoft Тeams.

Учебните часове ще се провеждат по утвърденото СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ при определен ГРАФИК ЗА ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ЧАСОВЕТЕ.

Стриктно ще се отразява присъствието и отсъствието на учениците от онлайн часовете. Вижте ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА.

Учениците, които имат нужда от обща или допълнителна подкрепа, ще получат съдействие от училищния психолог и педагогическия съветник. При нужда се обръщайте към класния ръководител, който ще Ви свърже със съответните специалисти.

Уважаеми родители,

Във връзка с целевите помощи, които предвижда Министерството на труда и социалната политика за семейства на деца до 14 годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, можете да се обръщате към класните ръководители, които ще ви съдействат за издаването на служебна бележка.

Призоваваме всички заедно да допринесем за ограничаване на разпространението на Ковид-19, като спазваме противоепидемичните мерки.

Нека продължим да бъдем отговорни и пазим здравето на всички.

Иванка Цекова - Директор на СУ „Св. Климент Охридски“

Източник: СУ "Свети Климент Охридски" Троян

Споделяне