В ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян ще бъде изграден специализиран сензорен кабинет

Специализиран сензорен кабинет за психо-социална рехабилитация ще бъде изграден в ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян. Ресурсни учители, психолози и педагогически съветник ще работят в него с децата и учениците със специални образователни потребности.

Кабинетът ще бъде оборудван с пособия за мултисензорна стимулация -– осветление, огледала, проектори и др.

„Ще комбинираме съоръженията така, че залата да може да се използва и за арттерапия, която дава отлични резултати в обучението на децата и учениците със специални образователни потребности. Терапевтична и рехабилитационна работа е един от начините за осигуряване на подкрепа за тяхното личностно развитие“ – каза Ралица Бенчева, директор на ОУ „Иван Хаджийски“.

Оборудването и съоръженията ще бъдат подбрани от ресурсните учителки Поля Рогошева и Цвета Чолакова, които в момента работят с 19 деца и ученици със специални образователни потребности.

„Ресурсното подпомагане в нашето училище е на много високо ниво и смятам да продължим да го развиваме, защото, за съжаление, броят на децата, които имат нужда от такива специални грижи, нараства всяка година. Сензорната класна е част от стратегията ни да продължим да модернизираме нашия вътрешноучилищен Ресурсен център“ – добави още Ралица Бенчева. Сензорният кабинет ще бъде изграден по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансирана от Европейските структурни фондове. Стойността на проекта е 7 164 лв.

Източник: OУ "Иван Хаджийски" - Троян

www.HemusNews.com

Споделяне