Стартиране на строителните дейности на „Детска площадка в ДГ "Осми март" - гр. Троян“

На 14 юни, кметът на община Троян - Донка Михайлова даде старт на строителните дейности на обект „Детска площадка в ДГ “Осми март“ - гр. Троян“ по проект “Красива България” на Министерството на труда и социалната политика.

Стойността на проекта е 84 993,23 лв. с ДДС като финансирането от Община Троян е 60% , а по проект „Красива България“ е 40%.

Към настоящия момент градината се посещава от 93 деца, на възраст от 3 до 7 години, разпределени в четири групи. Детските съоръжения са дървени и вече са амортизирани от атмосферните влияния.

В пространства сред алейната мрежа ще бъдат разположени два броя детски площадки за игра на открито. Предвижда се отливане на фундаменти и монтаж на необходимите единични и комбинирани детски съоръжения. На съществуваща площадка с настилка се предвижда изграждане на класна стая навес за занимания на открито, оборудвана с шест комплекта маси и пейки и черна дъска. Ще бъдат подменени настилки по алеи и площадки. Срокът за изпълнение е два месеца. Тъй като проектът е по социална програма ще бъде назначено едно безработно лице от Бюрото по труда с цел придобиване на умения по професията – „Строител.“

С реализиране на проекта, ще се допринесе за по-добрия и завършен вид на дворното пространство. Новоизградените детски площадки ще създадат условия за безопасни игри и обучение на децата  и възпитанието им в естетична среда.

Строителството ще се осъществява от фирма “СТРОИТЕЛ – ТРОЯН” ЕООД гр. Троян с управител инж. Лилия Цанкова; строителният надзор от „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ гр. София с управител инж. Кънчо Паскалев, а авторският надзор от „АРХ.ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА“ ЕООД гр. Ловеч

Споделяне