Троян с най-много участници на Национални педагогически четения

Представителки на 5 троянски училища споделиха водещ педагогически опит с колеги от цялата страна на форума Национални педагогически четения, състоял се за 15-а поредна година този месец в Рибарица. Тазгодишният надслов на Четенията бе „Моето педагогическо ежедневие“. Троянското участие бе най-силно от цялата област Ловеч, показа силна мотивация и новаторски подходи в нелеката работа на началния учител,  любов към децата и отговорност към бъдещето. Съвместен доклад „Нашата диря в летописа на училището“ представиха Антоанета Шошкова и Радиана Бояджиева от НУ „Св.св.Кирил и Методий“, Диана Янкова от същото училище бе избрала темата „Интердисциплинарният подход в обучението по литература“. Олга Константинова от другото начално училище в Троян – „Христо Ботев“,  бе с изложение „Мисия учител“. Миглена Апостолова от ОУ „Иван Хаджиски“ говори за Бел-Ланкастърската система, Емилия Пауникова от СУ „Св.Климент Охридски“ бе с темата „Компетенции на учителите за създаване на учебни ресурси в дигитална среда“, а Валентина Цочева от СУ “Васил Левски“ - „Учене чрез действие. Наука за/с деца“. 

Чрез педагогическите четения, организирани от  Центъра „Хуманна педагогика“, не само се  дава възможност начални учители от цялата страна да споделят своя професионален опит за реализиране на идеята „Да запазим усмивката в училище“, но и чрез неформално общуване да обменят творчески мисли за своята отговорна работа с подрастващите.  Вдъхновител на участниците е проф. д-р Емилия Василева, подкрепяна от гл. ас. д-р Марияна Косева, експерти в РУО. Представените разработки са в книга, която всеки заинтересован от професионалното си развитие в тази област може да има. За отбелязване е още един факт – троянските начални учителки имат безспорен авторитет сред професионалната общност и ежегодно споделят на този форум своите професионални търсения и успехи.

 

Споделяне