Преустановява се присъственото обучение на всички учениците в община Троян от утре

Преустановяват присъственото обучение на учениците в община Троян Преустановяват присъственото обучение на учениците в община Троян

Поради достигната заболеваемост над 750 на 100 000 население в община ТРОЯН (755,6 болни на 100 000 население за 27 октомври 2021 г.) и съгласно т. 7 от Заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и т. 3 от заповед № РД 09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, присъственото обучение на всички учениците се преустановява от утре, четвъртък – 28.10. 2021 г.  до 5 ноември включително. Обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда, съгласно организация, създадена от директорите на училищата.

Детската ясла и детските градини продължават ПРИСЪСТВЕНО.

***

Пресинформация на Община Троян

Споделяне