Присъственото обучение на учениците в Община Троян ще бъде възстановено в понеделник

Учениците се връщат в училище Учениците се връщат в училище

Присъственото обучение на учениците от 5. до 12. клас в Община Троян ще бъде възстановено на 6 декември (понеделник). Очаква се повече от 80% от учениците да се върнат в училище, а останалите ще продължат обучението си в електронна среда. Всички автобуси, които извозват ученици от и за селата, ще пътуват по утвърдената в началото на учебната година транспортна схема.

Условие за връщането в клас е учениците да бъдат изследвани безплатно с щадящи тестове за COVID-19 веднъж седмично, а учителите и непедагогическия персонал – два пъти седмично. Тестовете вече са осигурени и в края на днешния ден (3 декември) ще бъдат получени от директорите на училищата.

Учениците ще се тестват в училище в началото на първия присъствен учебен ден за съответната седмица. Отсъствалите в деня за изследване ще бъдат проверявани в първия ден, в който се явят в училище. Изключение се прави само за учениците със специални образователни потребности, които ще бъдат тествани от родителите си вкъщи.

Освободени от тестване са и притежателите на „зелен сертификат“ – документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване.

Друго условие за връщане в клас е в една паралелка да има поне 50% ученици, които ще се тестват или представят „зелен сертификат“.

Също от 6 декември са разрешени присъствените занятия в Центъра за подкрепа на личностното развитие при не повече от пет човека в помещение, физическа дистанция от 1,5 метра и носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

На сайтовете на МЗ и на МОН са публикувани измененията в заповедите на министъра на здравеопазването и министъра на образованието, като са  актуализирани и Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

---

Източник: Община Троян

Споделяне