Три профилирани паралелки за прием след 7 клас в Троян за учебната 2022/2023 г.

Профилираните паралелки за прием след 7 клас в Троян са три за учебната 2022/2023 г. Профилираните паралелки за прием след 7 клас в Троян са три за учебната 2022/2023 г.

Комисията по заетостта към областния съвет за развитие съгласува предложения от РУО държавен план-прием в училищата за следващата учебна година.

На заседание на 21 януари (петък), което бе проведено онлайн, комисията по заетостта към областния съвет за развитие съгласува предложението на Регионалното управление на образованието (РУО) – Ловеч, за държавния план-прием в училищата на област Ловеч за учебната 2022/2023 г.

Броят на седмокласниците в областта е 1121. Профилираните паралелки за прием след 7 клас са 14 – 10 в Ловеч, три в Троян и една в Тетевен. Професионалните паралелки със срок на обучение пет години са 30 – 7 в община Ловеч, 6 в община Луковит, по 5 в общините Тетевен и Троян, три в община Ябланица, две в община Угърчин, по една в общините Априлци и Летница. Една професионална паралелка със срок на обучение три години ще има в община Луковит.

Така общият брой паралелки в 8 клас е 45 (69 % професионални, 31 % профилирани), като се очаква в тях да учат 1179 ученици.

Зададената целева стойност при планирането на държавен план–прием на учениците в професионални паралелки е 64,22%, изпълнената е 69,13 %. Зададената целева стойност при планирането на държавен план–прием на учениците в STEM паралелки е 54,91 %, реализираната е 56,74 %.

Приемът в училищата към Министерството на културата е една паралелка след 7 клас - с 26 ученици в община Троян. Специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда – 10 паралелки, защитени от държавата специалности – 1,5 паралелки, специалности с дуална форма на обучение – 4,5 паралелки.

На заседанието бе гласувано още да се предложи на Агенцията по заетостта резултатите от проучването сред работодателите за потребностите от работна сила да бъдат обобщавани и по общини. Това проучване, което се провежда два пъти в годината от Агенцията по заетостта съвместно с областната комисия по заетостта, дава информация за потребностите на работодателите от областта от работници и служители с определена професия или квалификация. Ако се промени методиката на проучването, информацията по общини би била много полезна при планирането на ежегодния държавен план-прием в училищата, коментира авторът на предложението Милко Недялков, зам. областен управител и зам.-председател на комисията по заетостта.

---

Източник: Областна администрация - Ловеч

Споделяне