Форум за образователни иновации и съвременни методи на преподаване в Троян

Форумът бе открит от зам.-кметът на  Община Троян г-жа Розалина Русенова и Областният управител г-н Виктор Стойчев Форумът бе открит от зам.-кметът на Община Троян г-жа Розалина Русенова и Областният управител г-н Виктор Стойчев Снимка: Областна администрация - Ловеч

На 10 май в залата на Общинския съвет – Троян,  общинската администрация организира форум “Образователни иновации и съвременни методи на преподаване в община Троян”. Събитието бе посветено на Деня на Светите братя равноапостоли Кирил и Методий – 11 май, и на 24 май - Ден на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. То се проведе за реализиране на дейностите, заложени в Плана за изпълнение на Стратегическа рамка за развитие на образованието на Община Троян за периода 2021-2024 г. Форумът включваше представяне на съвременни методи на преподаване в училищата и детските градини, резултатите от въведените образователни иновации и споделяне на добри практики, които предопределят политиката и тенденциите за развитие на образователните институции в община Троян. Събитието беше отворено за родители, граждани, журналисти, културни и образователни дейци. Гости на форума бяха г-н Виктор Стойчев – областен управител на област Ловеч, г-жа Соня Недкова и г-жа Стоянка Цанова – експерти от Регионалното управление на образованието. В своето приветствие г-н Стойчев говори за възрожденския дух на образование в община Троян, за необходимостта от гъвкавост, за резултатите от добри практики, които ще бъдат подкрепени от МОН  и областната администрация в Ловеч. Г-жа Недкова сподели, че училищата в Троян има какво да споделят и вземат едно от друго.

С презентации и видеофилми на иновации, по които работят, се включиха детски градини, училища и Центърът за подкрепа за личностно развитие – Троян. Първа разказа за работата си по избираема музикална подготовка в началния курс на ОУ ,,Иван Вазов“ в Дебнево Вероника Тодорова – акордеонист  номер 1 в света. Чрез иновативното музикално приключение се постигат различни ползи за развитието на децата, което присъстващите видяха от три изпълнения на пиано и акордеон  от възпитаници на В. Тодорова.Малчуганите изучават и глобални музикални теми. Нищо чудно, ако Вероника да изгради чрез любовта и таланта си свой достоен последовател.  Интерес предизвика представянето на съвместната работа на ДГ „Синчец“ и НУ „Христо Ботев“, чрез която се постига плавен преход между детска градина и училище, търси се обратна връзка за резултатите от 1. клас. Директорът на ДГ ,,Синчец“  Виолета Маркова сподели, че има 9 проекта в България, единият от които е техният. Модул 3 е много полезен за създаване на образователни клъстъри между няколко училища.  Слънчевата биоградина в ДГ „Осми март“ има основна цел да развие сетивата на децата, чрез емоциите на открито да се сближат. Резултатът от работата на децата с природни материали е, че научават частите на растенията и пишат трудни думи. Споделеният опит на ЦПЛР- Троян, е за важността на емоциите за формирането на детската личност и за ролята на изкуството. Бяха представени целенасочените усилия за подобряване на педагогическата работа и на условията за осъществяване на вече утвърдените иновации в  STEM центъра и натрупаният опит от международни проекти в СУ „Васил Левски“ – Троян. Учениците учат, експериментирайки.  Учители и ученици от СУ „Климент Охридски“ – Троян,  имат дългогодишен опит в  дебатите, които са мост за общуване, а не стена. ОУ „Иван Хаджийски“ и ОУ „Васил Левски“ – с. Орешак, представиха работата си по метода Бел – Ланкастър (взаимо-обучителната метода) и метода Монтесори. Мария Монтесори утвърждава метод за израстване на всеки човешки индивид. Децата обожават начина, по който се преподава. Монтесори се прилага единствено в Орешак за област Ловеч. В Жълтото училище работят по две иновации още от 2018 г., затова са 1-вото иновативно училище. Имат база от модерни кабинети и единствен кабинет по роботика в Ловешка област. Осъществяват обмен с няколко училища. Олга Константинова от НУ ,,Хр. Ботев“ разказа за интерактивните методи и техники, които използва в работата си от 2007 г. до днес. Темите, по които работи с двцата от 1. до 4. клас са оригинални и занимателни – достатъчно е да споменем за съвременния вариант на Рибен буквар в 3. клас, за ръцете назаем ,които помагат на ученичката със счупени ръце, за да не стои вкъщи и мн. др.

Форумът затвърди у участниците убеждението, че създадените иновативни пространства в образователните институции ще провокират интереса, любознателността и любопитство на учениците към науката и че резултатите от обучението няма да закъснеят.

Организаторите от община Троян пожелаха на участниците да съхранят стремежа към нови хоризонти и ентусиазма, с който търсят и намират нови педагогически решения, да помнят и уважават своите учители, да познават традициите.

Споделяне