Достойно представяне на област Ловеч в национално състезание по български език и литература

Националното състезание по Български език и литература „Стъпала на знанието“ Националното състезание по Български език и литература „Стъпала на знанието“

Успешно завърши финалният кръг на националното състезание по Български език и литература „Стъпала на знанието“. От област Ловеч до последния кръг стигнаха 19 ученици, 18 от които взеха участие в самата надпревара.

За да стигнат до финалното състезание, учениците участват в два предварителни кръга, първият от които е тест по изучения предходната година учебен материал, а вторият – създаване на текст съгласно учебните програми за съответния клас. До заключителния етап се допускат ученици, получили и на двата предварителни кръга между 46 и 50 точки (от 50 възможни).

Участието на област Ловеч в това състезание е традиционно, а броят на участниците през тази година беше рекорден – 66 ученици. Най-активни бяха петокласниците – повече от една трета от всички участници.

В „Стъпала на знанието“ се включиха ученици от СУ „Васил Левски“ – Троян; СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен; СУ „Св. Климент Охридски“ – Ловеч. От двата предварителни кръга три деца успяха да съберат максималният брой от 100 точки:

  • Моника Живкова, 7 клас, СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен
  • Росен Младенов, 7 клас, СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен
  • Христалина Василева, 5 клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – Ловеч

Състезанието се организира съвместно от Сдружение „10 книги“ и Софийския университет и се подкрепя от Министерството на образованието и науката. Реализира се съвместно с Академичен издателски комплекс АИКОМ.

---

Ангелина Иванова, областен координатор на състезанието

Споделяне