11 вакантни директорски места в областта, като две от тях са в троянско

НУ "Христо Ботев" - Троян НУ "Христо Ботев" - Троян

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на 11 училища на територията на област Ловеч обяви Регионалното управление на образованието.

Две от вакантните директорски места са в областния център – СУ “Тодор Кирков” и  ОУ „Св. Св. Кирил Методий“, както  и в основното училище в село Малиново.

Конкурси за директор са обявени още за троянското  НУ „Христо Ботев”, ОУ „Васил Левски” в Борима, както и за средните училища в Априлци, Луковит и Угърчин.

Свободни са и директорските постове в ОУ -  Бежаново, Лесидрен и Черни Вит.

Сред изискванията към кандидатите е да имат най-малко 5-годишен учителски стаж, да  притежават диплома за висше образование с образователно – квалификационна степен „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.

От 8 юли тече едномесечният срок за подаване на документи на кандидатите в Регионалното управление на образованието.

Споделяне