Община Троян подаде проект за ремонт на спортна площадка в НУ "Христо Ботев" - гр. Троян

На 24.06.2022 г. стартира кандидатстването по Програма на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища.

Община Троян се възползва от предоставената възможност, като подготви и подаде на 22.07.2022 г. проектно предложение с наименование „Ремонт на спортна площадка в НУ „Христо Ботев“, гр. Троян.

През учебната 2021/2022 г. училището е посещавано от 131 деца в дневна форма на обучение, на възраст от 6 до 10 години, разпределени в 8 паралелки, и една подготвителна група от 27 деца.

За своите възпитаници  НУ „Христо Ботев“ предлага отлични условия за образование, като полага постоянни усилия за поддържане на добра материална база.

Към настоящия момент, училището се нуждае от реновиране на съществуващата спортна площадка в двора на училището, в югоизточната част на който има обособено футболно игрище. Настилката е от изкуствена трева. Оградата е от метални колове и оградна мрежа. Настилката е компроментирана, оградата е с нарушени покрития и цялост.

Игрището граничи с бетонова настилка на различни нива ерозирала от атмосферните влияния.

Проектът предвижда ремонт на съществуващото футболно игрище с площ от 180 м2 и обособяване на игрище за народна топка с площ от 170 м2.

За футболното игрище се предвижда:

  • да се подмени оградата като се монтират нови колове и оградни пана;
  • да се ремонтира настилката, като се положи геотекстил, кварцов пясък и изкуствена трева;
  • да се разчертаят полетата.

За игрището за народна топка се предвижда:

  • да се изравни основата с минерал бетон;
  • да се положи шлайфана бетонова настилка;
  • да се разчертае игрището.

Инвестицията е на стойност 38 942,40 лв. с ДДС, от които безвъзмездно финансиране от програмата – 34 999,56 лв. с ДДС и съфинансиране от Община Троян – 3 942,84 лв. с ДДС.

Основната цел на проекта е насочена към създаване на условия за нормално провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт на открито в училището и пълноценно упражняване на спортните дейности, което е предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците.

---

Източник: Община Троян

Споделяне