В Областна администрация Ловеч се проведе инициативата "Областен управител за един ден"

Обща снимка с участниците в инициативата "Областен управител за един ден" Обща снимка с участниците в инициативата "Областен управител за един ден" Областна администрация - Ловеч

Областната администрация Ловеч съвместно с Обществено-консултативен съвет по училищни политики към областния управител на област Ловеч ( ОКСУП) организираха днес съвместната инициатива "Областен управител за един ден". Събитието е част от план за дейността на ОКСУП, приет на заседание на Съвета на 15. ноември 2023 г. Целта е младежите да се запознаят с работата на институцията и служебните задължения на работещите в нея.

В ролята на областен управител днес застана ученичката от НПГГСД "Сава Младенов" - гр. Тетевен – Мелани Младенова. На случен принцип и с помощта на Google приложение преди няколко дена в присъствието на представители от ОКСУП-Ловеч, Областната администрация - Ловеч, и Регионалното управление на образованието (РУО)- Ловеч, Meлани Младенова и още четирима ученици бяха избрани да вземат участие в инициативата "Областен управител за един ден". Избрани бяха още: Красимира Сергеева, ученичка от СУ "Бачо Киро" - гр. Летница - заместник областен управител, Калоян Кирилов, ученик от ПГМЕТ "Академик Ангел Балевски", гр. Троян – главен секретар, Александър Илиев, ученик от ПГМЕТ Ловеч- директор на дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" и Василена Донова, ученичка от НПГВМ "Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч, която ще заеме мястото на директор на дирекция "Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността".

Денят започна в Пресклуба на БТА Ловеч с пресконференция, на която присъстваха областният управител Виктор Стойчев, д-р Иваничка Буровска – началник на РУО – Ловеч,  председателят на ОКСУП Йохан Георгиев и Мелани Младенова, избрана да влезе в ролята  на областен управител. На пресконференцията бяха представени събитията, случили се през изтеклата една година от създаването на Обществено – консултативния съвет и набелязаните цели за новата 2024 г.

След това участниците в инициативата "Областен управител за един ден" се събраха в кабинета на г-н Виктор Стойчев, където всеки от учениците се запозна със своя ментор и пое временно неговите задължения. Повече от час и половина Мелани, Красимира, Калоян, Александър и Василена изпълняваха функциите на ръководните длъжности в Областната администрация. На финала всички се събраха отново заедно , за да споделят своите впечатления. За участието си в събитието всеки един от тях  получи грамота от областния управител Виктор Стойчев.

---

Пресинформация на Областна администрация Ловеч

Споделяне