Община Троян е одобрена за финансиране по Проект „Красива България“

Ситуационно решение: Изграждане на четири детски площадки в ДГ „Здравец“ - град Троян Ситуационно решение: Изграждане на четири детски площадки в ДГ „Здравец“ - град Троян

За пореден път Община Троян получи финансиране по Проект „Красива България”, мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” за изпълнение на „Детски площадки в ДГ „Здравец“ в Троян.

По проекта се предвижда да се изградят четири детски площадки в южната част на двора с монтирани нови детски съоръжения за игра, разположени върху удъропоглъщаща настилка с бетонна основа, спортна площадка, оборудвана с баскетболни кошове, кът за занимания на открито, оборудван с маси с пейки за 24 деца, монтаж беседка и подмяна тротоарна настилка. 

Стойността на проекта е 234 136,00 лв., от които Община Троян финансира 140 482,00 лв., а от проекта са осигурени 93 654,00 лв.

Реализирането на проекта ще допринесе за по-добрия и завършен вид на детското заведение, като също така  ще създадат условия за безопасни игри, обучение на децата  и възпитанието им в естетична среда.

---

Община Троян

Споделяне