„Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“ – конкурс за младежи на НСОРБ

„Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“ – конкурс за младежи на НСОРБ „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“ – конкурс за младежи на НСОРБ

Националното сдружение на общините в Република България инициира конкурс за младежи във връзка с отбелязването на Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври. Конкурсът е национален и е за продуктивна идея, свързана с разрешаването на конкретен проблем в общината. Целта е да насърчи активното включване в обществения живот на местно ниво на младите хора, да им даде възможност да придобият реален практически опит за прилагане на механизмите на местното самоуправление, да ги запознае с предизвикателствата и трудностите, които преодоляват в процеса на своята работа служителите в общините.

В контекста на предстоящите ключови задачи в работата на общините, сдружението предвижда през 2024 г. темата на Националния младежки конкурс да бъде обвързана с предстоящото въвеждане на нов модел за определяне на такса битови отпадъци (ТБО) и промяна в обществените навици по отношение на генерирането и събирането на смет. Мотото на тазгодишното издание е „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“. Целта на формулирането на конкретната задача е тя да има принос в усилията на общината за обективно и широко информиране на обществото за промените и необходимостта от отговорно отношение към управлението на отпадъци.

Участниците в конкурса трябва да обмислят и предложат кампания сред жителите на общината за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, намаляване разхищението на храни и повторната употреба на дрехи, мебели и домакинско оборудване и др.

Предложението трябва да съдържа подробно описание на инициативи и дейности, които могат да бъдат реализирани самостоятелно или съвместно с общината.

С Регламента на конкурса може да се запознаете в приложения файл: Регламент 2024

---

Община Троян

Споделяне