Възпитаник на троянското училище "Св. Св. Кирил и Методий" спечели първо място в конкурс за детска рисунка

Третокласникът от троянското НУ "Св. Св. Кирил и Методий" Ивайло Даракчиев е класиран на първо място в областния кръг за детска рисунка на тема "С очите си видях беда" – Ловеч 2019, в първа възрастова група. В конкурса участваха 146 рисунки на деца от 18 училища и специализирани звена от седем общини на област Ловеч в  различни възрастови  групи и категории. 

Конкурсът е мероприятие, свързано с обучението на учениците за правилата за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации и се провежда на три етапа - общински, областен и национален.

Основната цел на инициативата е да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита, действията на Единната спасителна система. Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ, дейностите на Единната спасителна система.

Рисунките на победители са  определени от жури в състав: Елица Бенева – художник, Мариана Москова – преподавател по изобразително изкуство в ППМГ – Ловеч, ст. инсп. Радомир Радев – началник група ПКПД и инсп. Албена Николаева – инспектор ЗН в РД "Пожарна безопасност и защита на населението" Ловеч. 

На II място в същата възрастова група е Габриела  Петкова – 9 г., НУ „Хаджи Генчо” гр. Тетевен, Нихал Димчева – 8 г., НУ „инж. Г. Ив. Вълков” гр. Луковит, III място - Тодор  Димитров – 9 г., НУ „Хаджи Генчо” гр. Тетевен.

С поощрение е и - Лора  Даневска – 7 г., НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Троян и Дарин  Василев – 7 г., ОУ „Васил Левски” с. Торос, община Луковит.

Елена Маркова – 7 г., от Школа по изобразително изкуство към НЧ „Наука – 1870” гр. Троян с ръководител Маргрет Креклешка е на трето място във втората категория „Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство“.

Споделяне