Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в конкурса за избор на управител на Националното изложение в Орешак

Община Троян публикува съобщение в интернет със списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за избор на управител на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак“ ЕООД. 

Ето какво гласи то:

Комисията, назначена със заповед №6 / 04.01.2021 г. на Кмета на Община Троян реши:

1. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

  • Иво Чехларов.

2. Не допуска до участие в конкурса следните кандидати:

  • Иван Хаджийски;
  • Христо Калистерски.

Място, дата и час на провеждане на събеседване с допуснатия кандидат: 7.01.2021 г. от 9:00 часа в салона на Община Троян

Източник: www.troyan.bg

www.HemusNews.com

Споделяне