От трима кандидати за Орешашкото изложение един отива на събеседване

Художникът Иван Хаджийски, Иво Чехларов от Ловеч и Христо Калистерски са подали документи в конкурса за управител на Националното изложение в Орешак. Днес 7-членна комисия по избора с председател зам.-кмета Русенова отвори в присъствието на журналисти пликовете с подадените документи. От кандидатите присъства лично само Хаджийски, в чийто набор документи се оказа пропуск – липса на декларация №2. Според условията на конкурса от кандидатите се изисква да представят концепция за развитието на Изложението. Разработката на Чехларов е от 16 страници, на Калистерски – 15, на Хаджийски – 12. След преглед на документите по същество комисията излезе с решение за допускане до втория етап на конкурса, който е определен за 7 януари от 9 ч. в залата на Общината. До него, където кандидатите ще защитават концепциите си, а непосредствено след това ще има и събеседване, бе допуснат единствено Иво Чехларов.

По неофициална информация Иван Хаджийски отпада заради липса на гореспоменатата декларация, а Христо Калистерски поради липса на управленски опит във фирма, каквито са изискванията.

Припомняме, че досегашният управител Иван Чакъров вдигна високо летвата, организира интересни събития в уникалното изложение на занаятите, привлече доста посетители. За съжаление той бе отстранен, тъй като бяха установени финансови нарушения.

В Комисията по избора членове са 4-ма души от общинската администрация – освен г-жа Русенова са зам.- кметът Ангел Ангелов, инж. Борис Бояджиев, Цвета Димова и трима общински съветници: Петко Пенков, Младен Мондешки и Владислав Кардашимов. Комисията бе избрана след продължителни дебати в общинския съвет.

www.HemusNews.com

Споделяне