Отчет на кмета на Община Троян за изминалата 2020 г.

Донка Михайлова - Кмет на Община Троян Донка Михайлова - Кмет на Община Троян

За първа година Община Троян представя годишния отчет на Кмета за изпълнение на управленската програма чрез видеозапис в онлайн пространството. В следващите минути, част от екипа на Община Троян ще представи дейностите и резултатите от изминалата 2020 г.

Видеото може да изгледате по-долу в тази страница.

Източник: Община Троян

www.HemusNews.com

Споделяне

Медия