Измерват качеството на въздуха в Троян с мобилна автоматична станция за контрол

Мобилната автоматична станция за контрол пред сградата на Община Троян Мобилната автоматична станция за контрол пред сградата на Община Троян Снимки: Община Троян

Съгласно писмо на РИОСВ - Плевен, гр. Троян е включен в годишния график за провеждане на планово индикативно измерване на основните показатели за качество на атмосферния въздух. Работата на Мобилната автоматична станция стартира на 09.02.2021 г. и ще продължи две седмици.

Измервания от горепосочения вид са провеждани в град Троян през 2017 г. и 2019 г., като тогава не са били установени превишения на съответните норми за качество на въздуха.

Станцията вече е разположена на площад „Възраждане” и в непрекъснат режим ще измерва концентрациите на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици. Мониторингът върху качеството на въздуха ще продължи и през останалите три сезона.

Според редица изследвания, замърсяването на въздуха с фини прахови частици, особено осезаемо през зимния сезон, е предпоставка, както за възникването, така и за по-тежкото протичане на редица респираторни заболявания и хронични болести на дихателната система. Призоваваме Ви заедно да опитаме да запазим чистия въздух и здравето си през отоплителния сезон.

Пресинформация на Община Троян

www.HemusNews.com

Споделяне