Освобождават от наем ползвателите на общински помещенията при определени условия

Търговски комплекс "Малък пазар" - Троян Търговски комплекс "Малък пазар" - Троян Снимка: http://wikimapia.org/

Кметът на община Троян предлага на Общинския съвет продължение на мярката за освобождаване от плащане на месечна наемна цена по действащите към момента договори на наемателите на нежилищни имоти – общинска собственост, чиято дейност е преустановена с акт на държавната власт. Това е логично удължаване на една от мерките, заложени в приетата на януарското заседание Програма за запазване на работните места и доходите на жителите на община Троян през 2021 г.

Предлаганото облекчение ще удължи още веднъж срока на Решение № 267/26.11.2020 г. на ОбС-Троян, актуализирано вече веднъж на януарската сесия на Общинския съвет, с един месец или до отпадане на въведените забрани. Решението солидарно задължава ръководителите на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и управителите на всички еднолични дружества с общинско участие да прилагат условието за освобождаване от наем спрямо своите наематели.

Новото в кметското предложение е разграничението между обектите, които спазват предписанията на Здравното министерство, от нарушителите. Ползватели, които са санкционирани от контролните органи за нарушаване на въведените със Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министърът на здравеопазването забрани, няма да могат да се възползват от опцията за опрощаване на наема.

Припомняме също, че в посочената по-горе програма са планирани и други преференции за бизнеса – намаляване на данъка на такситата на 300 лв., неиндексиране на наемите в съответствие с ръста на работната заплата, безплатна методическа помощ и консултации при кандидатстване по проекти за преодоляване на последиците от пандемията и др. Няма да се актуализират и месечните наемни цени и годишните арендни вноски по действащите към момента договори с Община Троян.

Пресинформация на Община Троян

www.HemusNews.com

Споделяне