Община Троян организира обществено обсъждане на бюджета за 2019 г.

На основание Закона за публичните финанси и във връзка с предстоящото внасяне на проект на бюджета на община Троян за 2019 г. в общинския съвет, на 24 януари от 17:30 часа в салона на общината ще се проведе обществено обсъждане.

Кметът Донка Михайлова и председателят на общинския съвет инж. Петко Пенков отправят покана към гражданите на Троян за тяхното активно участие, където заедно да обсъдят основните показатели на отчета за изпълнение на бюджета за 2018 година и проекта на бюджет 2019 година, преди внасянето им в Общинския съвет.

Всеки от присъстващите може да изкаже мнения, предложения и становища за бюджет 2019 и да зададе своите въпроси.

С материалите по проекто-бюджета може да се запознаете от сайта на общината от тук. (линк)

Споделяне