Позиция на Община Троян относно конкурса за управител на Националното изложение в Орешак

Розалина Русенова - председател на конкурсната комисия Розалина Русенова - председател на конкурсната комисия

С оглед на засиления обществен интерес и разпространяващите се неверни твърдения по отношение на проведения конкурс за управител на "Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак" – ЕООД, като председател на комисията съм длъжна да заявя най-отговорно, че абсолютно всички 7 членове на комисията са оценили концепцията за развитие на Изложението за тригодишен период на Иванка Джабраилова и представянето ѝ при събеседването с най-високи оценки, като крайната ѝ оценка е значително по-висока от оценките на всички останали участници в конкурса.

В неформалните разговори непосредствено след предаването на оценъчните карти, стана ясно, че всички членове на комисията са се убедили в качествата и възможностите на г-жа Джабраилова да се справи най-добре в настоящата изключително трудна във финансово отношение ситуация в НИХЗИ - с. Орешак.

Розалина Русенова

Председател на конкурсната комисия

Споделяне