Министър Емил Димитров даде старт на реконструкцията на вътрешната ВиК мрежа в Априлци

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров даде старт на реконструкцията на вътрешната ВиК мрежа в Априлци.

„За пръв път от 30 години се стартира мащабен проект като подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на Априлци. Последните ремонтни дейности са извършвани през 2006 г. и са били частични - участъкът от каптажираните извори в планината до регулационните граници на града в кв. Острец”, подчерта кметът на града Тихомир Кукенски.

„Искам да похваля ръководството на община Априлци, които представиха отличен проект. Радвам се, че в едно малко населено място ще направим нещо, което е необходимо за всички негови жители и многобройните гости – ще решим проблема с опазването на водния ресурс тук. От следващата седмица ще може да се подават проекти и за втори и трети етап. Разбирам, че общината е готова и вярвам, че отново ще подадат отлични проекти, които ще бъдат одобрени от 9-членната експертна комисия, така че наистина Априлци да има напълно обновена вътрешна водопроводна мрежа“, каза на церемонията по първата копка министър Димитров.

Етап 1 от цялостната реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа, който стартира днес, е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и е на стойност 2 633 799 лв. Обща му дължина е 11,5 км и ще подобри водоснабдяването на близо 1900 жители на града. Предвижда се едновременна подмяна на обслужващия и транзитния водопровод, като началото е от регулационната граница на кв. Острец в мах. Боевци. Там ще бъде изграден напорен водоем с обем 650 куб.м, осигуряващ буферни количества при маловодие, с което ще бъдат елиминирани водните удари, предизвикващи честите аварии. От него посредством транзитния  водопровод, разположен по ул. „Русалийски проход”, водата се отвежда до 4 резервоара в кв. Острец, кв. Ново село и кв. Зла река, които са на различни коти и захранват отделни части от тези квартали по независими  мрежи. Основните водоизточници са от к. Глиганови дупки,  к. Глогът и к. Пенови дупки, които се намират високо в планината над кв. Острец. И трите основни водоизточника са със сериозна колебаемост във водните количества. Загубите към момента в мрежата  са около 70%, като авариите са над 200 годишно. Това прави проекта изключително важен за жителите на Априлци.

При изпълнение на дейностите ще бъдат изкопани с багер около 11 000 куб. метра земни почви и положени 11 500 м тръби. Проектът предвижда изграждането на 440 хоризонтални сондажа за водопроводни отклонения от регулацията на имотите до водомерните  възли.

---

Областна администрация Ловеч

Споделяне