Неделя, 04 Април 2021 16:29

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Троян за периода 05-09.04.2021 г.

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 05 април – 09 април 2021 г., включително:

Община Троян

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

На 07.04.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./ - Бели Осъм: Зеленика 159, 106, 165, 129, 100, 135, 102, 147, 94 Хлораторна Станция, 34, 94, 157, 131, 78, 175, 50, 97, 82, 155, 119, 96, 163, 56, 133, 161, 121, 103, 111, 93, 123, 139, 115, 76, 173, 85, 117, 137, 151, 36, 125, 52, 127, 105, 87, 107, 42, 38, 149, 47, 30, 54, 40, 171, 98, 48, 80, 104, 99, 167, Мах.Гунешка Вила, Мах.Доновска Вила, Мах.Калчевска Вила, Мах.Катилска Георги-Къща, Минко-Къща, Цветан -Къща, Васил-Къща, Цочо-Къща, Стоян Българенчето 145

На 09.04.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./ - Дебнево: Балкан 3, 1, Видима 10, 21, 17, 19, Възраждане 1, 4, 2, 3, 6, Девети Септември 15, Доктор Казаков 6, 13, 3, 15а, 15, 9, 1, 7, 17, 5, 4, 21, 19, Дружба 11, Златешка 5, 9, 3, 7, 4, 8, 2, 6, 1, Калчо Консулов 8, 2, 9, 3, 6, 1, 7, 17, 19, Клокотница 13, 3, 9, 10, 21, 15, 6, 27, 2, 7, 5, 8, 19, 12, 11, Крайбрежна 14, 8, 2, 16, 6, 10, 4, Люлякова  3, 1, 8, 18, 12, 10, 14, Мир 4, 2, 6, Оборище 4, 10, 1, 3, 5, 7, 2, 6, Осми Март 56, 31, 1, 58, 78, 23, 41, 32, 72, 48, 25, 35, 86, 8, 22, 16, 66, 62, 28, 33, 17, 20, 14, 37, 68, 36, 4, 74, 6, 26, 09, 88, 24, 9, 50, 27, 15, 43, 30, 52, 21, 2, 46, 5, 42, 82, 44, 7, 45, 60, 57, 47, 70, 80, 3, 54, 39, 38, 13, 34, 64, 40, Първомайска 9, 3, 10, 5, 2, 6, 7, 8, 4, 11, 1, Радецки 6, 2, 8, 4, 1, Стара Планина 3, 7, 4, 5, 6, Троян 10, 3, 1а, 4, 7, 5, 1, 2, Червено Знаме 7, 3, 9, 2, 5, Червещица 1, 3, 5, 7

На 06.04.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./ На 07.04.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./ На 08.04.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./ На 09.04.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./ - Добродан: Димитър Рупов 4, 3, 1, 6, 5, 8, Иван Марковски 10, 7, 2, 4, 5, 3, 12, Кирил И Методий 17, 23, 15, 13, 19, 11, 21, 25, Комсомолска 1, 3, 4, Марин Семерджиев 9, 16, 7, 10, 18, 11, 1, 5, 15, 14, 4, 3, 12, 13, Минко Гадев 3, 10, 6, 11, Мир 4, 10, 8, 2, Пенко Маринов 8, 3, 4, 7, 22, 2, 12, 17, 5, 27, 20, 15, 10, 19, 1, 9, 14, 18, 11, 6, 21, 24, 23, Раковска 1, 23, 4, 27, 12, 8, 22, 11, 19, 13, 5, 21, 25, 29, 2, 20, 3, 16, 15, 7, 9, 10, Стара Планина 13, 50, 19, 46, 21, 14, 48, 38, 24, 20, 35, 37, 8, 23, 40, 9, 5, 7, 22, 15, 52, 30, 6, 17, 12, 56, 11, 28, 26, 18, 44, 39, 33, 29, 54, 16, 10, 42, Стефан Тонков 1, 3, 7, 6, 5, Стоян Семерджиев 2, Тинко Симов 3, 5, 2, 1, 4, Цанко Патарински 2, 17, 19, 10, 9, 11, 1, 3, 7, 12, 6, 8, 4, Цочо Пенков 10, 1, 4, 5, 6

На 07.04.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./ - Орешак, Общ. Троян: 10-та 9, 03, 11, 10, 8, 15, 6, 13, 12, 5, 1, 7, 4, 16, 3, 19, 12-та 12, Авксентий Дацин 38, Атанас Хасъмски 10, 8, Васил Левски 1, Димитър Ралков 6, 1, Доктор Борис Пейчев 2, 7, Еделвайс 19, 27, 21, 29, 4, 7, 8, 1, 023, 9, 2, Комуна 5, 11, 2, 3, 4, Осъм 8, 7, 10, 16, 3, 4, 6, 17, 22а, 30, 2, 5, 14, 9, Панайот Волов 3, 4, Стара Планина 144, 156, 152, 155, 138, 176, 140, 149, 136, 134, 150, 148, 143, 154, 142, 158, 153, 146, 137, 147, 139, 141, Хемус 10, 47, 39, 73, 30, 43, 54, 72, 32, 14, 58, 66, 27, 1, 67, 60, 45, 57, 33, 35, 48, 29, 41а, 7, 3, 24, 28, 81а, 22, 50, 68, 65, 64, 11, 40, 75, 19, 52, 16, 36, 53, 56, 28а, 55, 5, 9, 29а, 51, 71, 26, 15, 81, 2, 38, 8, 61, 44, 42, 20, 59, 63, 23, 31, 37, 4, 69, 62, 46

На 06.04.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./ На 08.04.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./ - Орешак, Общ. Троян: Васил Левски 17, 2, 26, 28, 16, 9, 7, 40, 3, 32, 27, 10, 21, 19, 15, 5, 12, 30, 23, 14, 8, 6, 4, 22, 25, 1, Иван Лалев 40, Стара Планина 4

На 06.04.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./ На 08.04.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./ - Старо Село, Общ. Троян: Мах.Шарбан 22, Софийска 40, 38, Шарбан 31, 54, 29, 12, 63, 73, 16, 47, 61, 69, 67, 25, 76, 27, 35, 74, 75, 41, 30, 14, 33, 21, 19, 43, 45, 79, 39, 58, 40, 17, 15, 22, 48, 56, 55, 49, 71, 57

На 08.04.2021 г. /13:30 - 15:30 ч./ - Троян, Общ. Троян: 34-ти  Троянски Полк 25а, 22, 31, 21, 27, 19, 23, 29, 33, 20, 18, 25, Симеон Велики 32, 28, 19, 5, 26, 14, 32, 16, 7, 25, 18, 1, 20, 10, 36, 11, 13, 17, 3, 21, 22, 23, 38, 34, 9, 8, 30, 40, 24, 15

На 06.04.2021 г. /09:01 - 16:00 ч./ - Троян, Общ. Троян:  Мах.Райковска 16

На 06.04.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./ На 08.04.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./ - Черни Осъм: М.Миленча 10, Работилница, М.Стругът Работилница, 68, 47, 20, 5, 4, 43, 8, 19, 16, 23, 21, 27, 24, 35, 1, 3, 25, 37, 15, 39, 13, 12, 51, 18, 41, 31, 7, 2, 33, 6, Вила, 9, 45, 29


Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

---

Източник: ЧЕЗ разпределение