Петък, 16 Април 2021 18:44

Висока инвестиционна активност в Троян

186 разрешителни за строеж са издадени от община Троян за годината на пандемията, което е най-висок ръст при съпоставка с 2018 и 2019 г. Песимистичните прогнози за спад в икономическата активност заради пандемията са се оказали неверни на троянска почва. Най-голям брой от разрешителните са тези за реконструкции – 88, 19 са обекти на общината, 14 са свързани с производство. Разрешителни са взели още ЧЕЗ и мобилни оператори.

Сред производствените обекти най-значими са създаването на нови производствени халета - Цех за интериорни възглавници в „КАЛИНЕЛ” ЕООД, разширение на предприятие за хранителни добавки „Фитофарма“ ЕООД в  Орешак, обект „Складова база – строителни материали” с възложител Иван Велчевски в Калейца, разширение на „Биоенерджи“ ЕООД в Калейца.

В рамките на годината се работи по обектите: „Разширение на цех за дървообработване“ с възложител „Лифтов 2008“ ЕООД в Калейца, „База за съхранение и обработка на билки – реконструкция и модернизация на съществуваща сграда, обслужващи площадкови пътища“ с възложител „Биопрограма“ ЕАД в  Дебнево, „Разширение на работилница за пластмасови изделия“, с възложител „Рудикс“ ЕООД в Троян, „Производствена сграда за нетъкан текстил и складове“ с възложител  „ДКТЕКС” ООД, Шипково.

Интензивно се строи в най-новата бизнес зона на града – „Троянско поле“. Там се изгражда Цех за обработка и преработка на аквакултури, предимно от собствено производство, с възложител „Аквамел“ ЕООД. Чрез тази инвестиция в икономиката на Троян ще се появи ново производство – на рибни продукти, като риболюпилният комплекс ще е в Калейца.  Нови мощности  създава месопроизводителетят „Зюмбюлски“ ООД. „Балкантрейд” ЕООД  прави разширение и реконструкция на производствена сграда за фурнировани плоскости.

“ТОП“ ЕООД в Дебнево изгражда Фотоволтаична централа до 30кW.  

Развитие има в хранителната индустрия. „Кондов екопродукция” ЕООД изпълнява разширение на хладилна камера за разфасовка и опаковка на готова продукция към млекопреработвателното предприятие  в  Старо село.

Александър Данчев Петров изгражда малък кланичен пункт с колбасарски цех в  Добродан.

Инвестира се и в туризма. Работи се по реконструкция и разширение на хотел „Каза Арт“ с възложител „ВИЛА КАЗА АРТ“ ООД в Орешак. Започна ремонт и реконструкция на сектор от хотелски комплекс, собственост на „Алфарезорт термал” ООД, във вилната зона на Чифлик. Изграждат се нови къщи за гости.

За поредна година Община Троян се явява най-големият възложител на строителство. Общината успя да привлече през годината проекти с европейско финансиране на стойност близо 19,5 млн. лв. Капиталовите разходи за годината, финансово обезпечени със средства от държавния и общинския бюджет, са за 5,8 млн. лв., а текущите ремонти за 2,5 млн. лв. Най-значимите обекти са третата клетка на депото за твърди битови отпадъци, сепарираща и компостираща инсталации, 10 многофамилни жилищни сгради, при които се цели повишаване на енергийната ефективност, основен ремонт с преустройство на блок „Г” на Поликлиника – град Троян в две социални услуги, реконструкция на улично осветление по улиците „Долно Ливаде” и „Сеновоза“. През последната година особен принос за повишената инвестиционна активност има и Агенция „Пътна инфраструктура“, която в партньорство с Община Троян изгражда моста при „Лукойл“ и реконструира южния и северния вход на града, и републикански път III 402.

Галерия със снимки