Всички граждански инициативи за почистване на територията на общината ще бъдат подкрепяни

Община Троян и ОП „Комунални услуги“ ще подкрепят всички граждански инициативи за почистване на територията на общината.

В последно време на територията на Община Троян се родиха няколко граждански инициативи за почистване на територията от незаконно изхвърлени отпадъци. Община Троян изказва благодарност на всички граждани, инициирали и участвали в инициативите.

Всички отпадъци, събрани по време на организираните от местни доброволци акции за почистване в районите на с. Терзийско, кв. Ливадето и коритото на р. Осъм в централната градска част, вече са извозени. В рамките на деня ще бъдат премахнати и тези от пътя, водещ към туристически комплекс „Беклемето“.

Ще приветстваме включването на жители на общината в почистването и на други терени. ОП „Комунални услуги“ ще осигури ръкавици и чували за събиране на битови отпадъци на всеки, който желае да се включи в инициатива за почистване на неправомерно изхвърлени около жилищата или местата за отдих отпадъци.

За да бъде осигурено навременно извозване на събрания боклук и закупуване на нужни материали, призоваваме организаторите на подобни инициативи да уведомят за провеждането им на дежурния телефон в Община Троян: 0670/ 6 80 50.

Ръководствата на Община Троян и ОП „Комунални услуги“ изразяват надежда, че ще успеем да направим общината по-чиста и приветлива, като обединим усилията си за почистване на проблемните зони и съвестно изхвърляме отпадъци само на обособените за целта места.

Пресинформация на Община Троян

Споделяне