Гласуването по "Обществен форум за реализация на партньорски проекти" тази година е онлайн (анкета)

Съгласно правилата на Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“, допуснатите за участие в нея проектни предложения се класират в зависимост от оценката, която получат от присъстващите на форума граждани.

Предвид епидемиологичните мерки в страната и все още ширещата се пандемия от Covid-19, Общинска администрация – Троян счита за нецелесъобразно организирането и провеждането на присъствен форум.

Ето защо от администрацията предлагат тази година класирането на проектните предложения да се извърши дистанционно по електронен път, като всеки един от Вас има възможност да подкрепи проектното предложение, което най-много му допада и счита, че то в най-голяма степен отговаря на критериите на програмата.

За участие в програмата са били подадени рекорден брой проектни предложения - 28 бр. на обща стойност 95 781,82 лв. Същите са били разгледани и обсъдени от работна група от експерти на Общинска администрация – Троян. В резултат на това обсъждане, не бяха подкрепени 6 бр. проектни предложения, които в една или друга степен не отговаряха на условията на програмата. Едно проектно предложение беше оттеглено, а бюджетите на част от проектните предложения бяха преработени. Така до публично обсъждане достигнаха 21 бр. проектни предложения на обща стойност 63 051,45 лв., в т.ч. искано финансиране от програмата 43 411,50 лв.

За целите на публичното обсъждане, от общинската администрация предлагат на Вашето внимание резюме на допуснатите проектни предложения, с които може да се запознаете на сайта на Община Троян от прикачените файлове на следния линк: [ВИЖ ТУК]

Гласуването ще е достъпно до 12:00 часа на 21.05.2021 г.

Гласуването се осъществява от следния линк: https://forms.gle/GSpAHDdJZ3xWnBUZA

Проектите ще бъдат класирани в низходящ ред, в зависимост от това, кой проект, колко гласа е получил, до изчерпване на бюджета на програмата.

По информация на Общинска администрация – Троян

Споделяне