Започнаха приемните на кмета Донка Михайлова по селата от община Троян

В началото на настоящата година, кметът Донка Михайлова организира приемни във всички населени места на територията на община Троян.

Заедно с експерти от администрацията, кметът Михайлова се срещна с всички жители, които искат да поставят своите въпроси, по предварително обявен във всяко населено място график.

Срещите се правят с цел удобство на жителите по населени места и изясняване на казуси и проблеми, които жителите имат. За всички поставени въпроси се води протокол и задачите се завеждат в деловодната система на администрацията за проследяване на тяхното изпълнение.

Най-голяма част от поставените въпроси са свързани с подобряване на инфраструктурата на селата. Отправени бяха въпроси, свързани с културния живот.

В средата на годината и с наближаване края на управленския мандат, кметът ще направи и традиционните отчети във всички населени места.

През предстоящата седмица са планирани срещи, както следва: 6.02.2019 г., 15:00 ч.- с. Дебнево     в Ритуална зала читалище; 17:00 ч. - с. Врабево в Клуб на пенсионера и 11.02.2019 г. - 13:30 ч. - с. Голяма Желязна в Клуб на пенсионера; 15:30 ч. - с. Старо село в Клуб кметство и 17:30 ч.- с. Черни Осъм в Малък салон читалище. При настъпване на промени в графика ще бъдат уведомявани кметовете и кметските наместници на населените места, които ще информират гражданите, заявили желание да участват.

Срещите продължават до края на месец февруари.

 

*По информация от Община Троян

Споделяне