Кметът поставя акцент върху привличане и задържане на младите хора в общината

Намалява темпът, с който населението на троянска община става все по-малко. Тази важна тенденция се очертава при анализа на данните на ГРАО в последните шест години в троянска община. На тази цел са посветени всички важни управленски политики в Община Троян в последните години. Като една от целите на бюджет 2019 Кметът на Община Троян Донка Михайлова предлага привличането и задържането на младите хора в общината. В рамките на дейностите, набелязани от управленския екип, се цели постигане на устойчиво ниво на нарастване на раждаемостта в общината; ограничаване темпа на намаляване на населението; общината да продължи да бъде с най-ниско ниво на безработица в областта и едно от най-ниските в страната.

Общинският бюджет продължава да гарантира финансирането на Фонда за асистирана репродукция, Фонда за лечение на граждани и Фонда за професионално развитие в сектор „Здравеопазване“.

Отново най-голям дял в бюджета на общината имат средствата за образование – 10,770 млн. лв. Ръстът на средствата в сравнение с 2018 г. е 19 %. Поддържането на образователната инфраструктура в общината е сред приоритетните вече два мандата. За подобряване на образователната инфраструктура са заложени 233 х. лв., които ще бъдат осигурени с местни приходи. В предложения проекто-бюджет са заделени 29 х.лв. за издръжка на басейна в СУ „Св. Климент Охридски“, 18 х. лв. за зелено училище, 7 х. лв. за подпомагане на даровити деца. Заложени са средства за инвестиции в детска ясла – 41 х. лв. Община Троян кандидатства пред проект „Красива България“ за изграждане на детска площадка в ДГ „Синчец“ на обща стойност 114 хил. лв., от които 60% ще бъдат осигурени от общинския бюджет.

Администрацията продължава работата по подобряване храненето на децата в детските градини и яслените групи. Проектът за здравословно хранене, в който Троян е партньор, спомага за черпене на добри практики и идеи в тази посока.

Кметът Михайлова ще внесе предложение за увеличаване на еднократната финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете от общината от 200 на 300 лв.

Предстоят стъпки за разрешаване на един проблем, който спортните клубове и администрацията обсъждат и търсят решение в последните години – реализиране на конкурс за концепция за проект на многофункционална спортна зала. Ще бъдат вложени средства в подобряване на базата за спорт – осветление зала „Чавдар“, проект за отводняване на сградата на стадиона.

 

*По информация от Община Троян

Споделяне