Проф. Цочо Бояджиев предложен за награда с орден „Стара планина“

Проф. Цочо Бояджиев Проф. Цочо Бояджиев

По повод навършването на 70 години, известният троянски учен проф. Цочо Христов Бояджиев е предложен да бъде награден с орден „Стара планина“ първа степен за неговия изключителен принос в областта на науката и културата. Инициативата е на временното правителство и вече е внесено предложението до президента Румен Радев.

За хората, които се респектират от награди и звания, професор Цочо Бояджиев е носител на: Националната награда за хуманитаристика „Хр. Г. Данов”, 2004, на наградата „Златната метафора”, 2005, на Наградата на портал „Култура” за цялостно творчество – 2015 и Кавалер на „Големия кръст” на Суверенния Малтийски орден.

Професор Цочо Бояджиев е и преводач от латински, старогръцки и немски на Платон, Плотин, Тома от Аквино, Бонавентура, Майстер Екхарт и други. Но за  познавачите и ценителите на поезия той е авторът на сборниците със стихове „Пясъчен хълм“, „Пастир на думи“, „Прозорец на север“, „Сбогуване с предмети и други живи същества“, „Книга на ирониите и опрощенията“.

Най-авторитетният съвременен български философ – проф. Бояджиев е роден на 25 септември 1951 г. в Троян. През 1976 г. завършва философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има специализации по психология и българска филология. От 1992 г. е професор по история на философията. Бил е ръководител на катедрата по история на философията във Философския факултет на СУ. Като стипендиант на фондация „Александър фон Хумболт“ специализира в Германия, Италия и Унгария.

Споделяне