Конкурсът за управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД не излъчи победител

„Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян Снимка: Hemus News

От обявление на сайта на общинската администрация става ясно, че конкурсът за управител на дружеството за сепариране и компостиране на отпадъци „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД приключва още в първия етап - предварителен подбор на кандидатите по документи, проведен днес - 20.09.2021 г.

Комисията, назначена със задача да проведе конкурса реши, че не допуска до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД единствения кандидат Камен Н. Спасовски, т.к. не отговаря на изискването за 5-годишен професионален опит по специалността, с която кандидатства.

Камен Спасовски е роден в Троян. Завършил е Стопанската академия в Свищов и е работил в счетоводство и в дървообработването. Бил е инспектор и директор в Инспекцията по труда в Ловеч. Осем години е бил ръководител на общинската администрация като секретар на Община Троян (2000-2008 г.). В последните няколко години е общински съветник от БСП.

Всички изисквания към кандидатите може да прочетете от прикачения файл от тук: [ИЗТЕГЛИ]

Споделяне