Изчезна втори пореден контейнер за зелени отпадъци в Община Троян

Така изглеждат контейнерите за зелени отпадъци Така изглеждат контейнерите за зелени отпадъци

На 23 септември е констатирана липсата на втори пореден контейнер за зелени отпадъци от поставените в началото на август в общините Троян и Априлци 110 съда. И за двата изчезнали контейнера (от ул. „Генерал Карцов“ № 460 (Автоспирката) и от с. Гумощник) е сезирано РУ на МВР – Троян, с надеждата да се установят виновните лица и да се възстановят липсите.

Припомняме, че въпросните съдове са закупени със средства от финансирания по ОП „Околна среда“ 2014 -2020 Проект BG 16M1OP002 – 2.002-0005 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“ и са предоставени за безвъзмездно ползване на новоучреденото дружество „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД. Тяхното поставяне е част от последователните усилия на общинското ръководство да разшири възможностите за екологично третиране на отпадъците и за ефективното им използване като ресурс.

Установено е и неколкократно изхвърляне на неподходящи пластмасови и стъклени отпадъци в контейнерите, едновременно с разрешените зелените отпадъци (трева, цветя, свежи и изсъхнали листа, части от храсти и клони).

Община Троян и ръководството на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД призовават гражданите за отговорно отношение към поставените съдове и изразяват надежда, че това е последният случай от подобно естество, за който ще бъдат принудени да алармират компетентните органи и обществеността.

Пресинформация на Община Троян

Споделяне