Община Троян и снегопочистващите фирми имат готовност за зимния сезон

Кметът на Община Троян проведе работна среща с всички отговорни лица и институции Кметът на Община Троян проведе работна среща с всички отговорни лица и институции

На 21 октомври кметът на Община Троян проведе работна среща с всички отговорни лица и институции, имащи отношение към зимното снегопочистване на територията на общината. Готовността си за посрещане на зимата докладваха РУ на МВР-Троян, РСПБЗН, ОП „Комунални услуги“, представители на Държавни горски стопанства, ВиК „Стенето“ ЕООД, „ЧЕЗ разпределение България“ АД, снегопочистващи фирми, кметове и кметски наместници.

Община Троян има сключени двугодишни договори от 2020 г. за зимно поддържане и снегопочистване  на общинската пътна мрежа за всички населени места на територията на общината и за уличната мрежа по селата с изключение на едно, което е в процес на договаряне. На преден план излезе тревожният извод, че поради различни причини все по-малък става броят на фирмите, желаещи да се занимават със снегопочистване. Зимното почистване на уличната мрежа в гр. Троян традиционно е поверено на общинското предприятие „Комунални услуги“.

Над 20 снегопочистващи машини са в готовност за почистване на общинска пътна мрежа и улиците в града и селата. Осигурено е достатъчно количество химикали за обработка на пътищата. Проигран бе и механизмът за взаимодействие в кризисни ситуации.

Припомняме, че физическите и юридическите лица са длъжни да почистват редовно прилежащите части към сградите, тротоарите, дворните места и други терени, които стопанисват и се надяваме на добросъвестно отношение от тяхна страна.

Независимо от непредвидимите атмосферни условия, всички ангажирани със зимната поддръжка на пътната мрежа, ще положат максимални усилия да осигурят на жителите на общината безопасно и комфортно придвижване.

***

Пресинформация на Община Троян

Снимки: Фейсбук профил на Донка Михайлова

Споделяне