На 30 октомври изтича срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижни избирателни кутии и по настоящ адрес

Избори за президент и вицепрезидент и за народни представители Избори за президент и вицепрезидент и за народни представители

Във връзка с предстоящите на 14 ноември избори за президент и вицепрезидент и за народни представители, Община Троян напомня на заинтересованите граждани, че крайният срок за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборни помещения, заявления за гласуване по настоящ адрес и такива за гласуване на друго място от кандидати за президент и вицепрезидент, кандидати за народни представители, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели, изтича на 30.10.2021 г. (събота).

Направена е необходимата организация за работа в Центъра за услуги на гражданите в сградата на общинска администрация, като е осигурен дежурен до 18.00 часа на 30.10.2021 г. служител, който да приема заявленията.

---

Пресинформация на Община Троян

Споделяне