Донка Михайлова: Изпращаме успешна година за туризма в община Троян

Троян от високо | Снимка: Тони Петров Троян от високо | Снимка: Тони Петров

Данни от Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) към днешна дата - 31.12.2021 г. сочат, че 2021 г. ще бъде една от успешните години за туристическия бранш, сподели Кметът на община Троян г-жа Донка Михайлова.

Към края на годината, туристите посетили Общината наброяват 74 342 човека, което е с 483 човека по-малко от втората най-успешна година от последните девет – 74 825 човека. Имайки предвид, че не е отчетен новогодишният пакет услуги, най-вероятно 2021 г. ще е втората най-добра година от 2013 г. насам.

Реализираните нощувки от туристи се равняват на 152 372, като спрямо този показател, туристическата година се „класира“ на четвърто място от 2018 г. Предвид на гореописаните причини, може реално да очакваме, че към края на месец януари (когато излизат пълните декларирани данни за декември 2021 г.) по показател нощувки, ще имаме третата най-добра година от 2013 г. насам.

---

Източник: Фейсбук профил Донка Михайлова

Споделяне