Община Троян с покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2022

Публично обсъждане на бюджета на Община Троян за 2022 г. Публично обсъждане на бюджета на Община Троян за 2022 г.

Покана за публично обсъждане на отчета на бюджета за 2021 година и проекта за бюджет на Община Троян за 2022 година.

Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджета на Община Троян за 2022 г. По традиция това става след проведено обществено обсъждане с гражданите. Постъпилите мнения, предложения и становища са съществен елемент при подготовката и разработването на бюджета на община Троян. Отправяме покана към Вас заедно да обсъдим основните показатели на отчета за изпълнение на бюджета за 2021 година и проекта на бюджет 2022 година, преди внасянето им в Общинския съвет.

Материалите по проекта на бюджет за 2022 г. ще бъдат публикувани на сайта на Общината www.troyan.bg на 16.03.2022 година.

Публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2021 година и на проекто - бюджета за 2022 г. ще се проведе на 17 март 2022 година от 17.30 часа в  салона на Община Троян.

 

Инж. Петко Пенков - Председател на ОбС

Донка Михайлова - Кмет на Община Троян

---

Източник: Община Троян

Споделяне