Преустройство на осигурителната техника на железопътен прелез „Къпинчо“ - гр. Троян

Ремонт на осигурителна техника на железопътен прелез „Къпинчо“ гр. Троян Ремонт на осигурителна техника на железопътен прелез „Къпинчо“ гр. Троян

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! 

От 14.03.2022 г. /ПОНЕДЕЛНИК/, поради изпълнение на преустройство на осигурителна техника на гара Троян, ще бъде прекъснато действието на електрическа бариера на прелез при км 129+670 /Къпинчо/ считано от 09:00 часа на дата 14.03.2022 г. до 16:30 часа на дата 18.03.2022 г. Сигнализацията на железопътния прелез няма да работи за срок от 5 календарни дни. При подходите на железопътния прелез са монтирани пътни знаци Б2 „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство“.

Необходимо е преминаването да се извършва с повишено внимание в зоната на железопътен прелез „Къпинчо“ гр. Троян.

---

Източник: Община Троян

Споделяне