В Троян започват да използват компоста от новата инсталация за третиране на зелени отпадъци за наторяване на зелените площи

Община Троян започва да използва пилотната продукция от компост на Общинското предприятие за третиране на отпадъците „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД, за наторяване на зелените площи в града. Припомняме, че в откритата през миналата година компостиращата инсталация, вече се преработват био и зелени отпадъци от община Троян, а от тази ще постъпват и такива от община Априлци.

Приноc за производството на компоста имат всички граждани, които изхвърлят зелените си отпадъци в специално предназначените и обозначени съдове. Съдовете бяха поставени в града през лятото на миналата година. Отпадъците се събират отделно и се транспортират със специално предназначени за целта камиони до компостиращата инсталация. С настъпването на есента съдовете бяха прибрани за съхранение и ще бъдат отново поставени по местата през месец април.

Компостът е изцяло биологичен материал, който се произвежда от зелени отпадъци (цветя, трева, свежи и изсъхнали листа, части от храсти и клони) и в процеса на разграждането му в почвата я обогатява с хранителни вещества. Използването му предотвратява загубата на влага в почвата и я уплътнява, намалява растежа на плевелите и поддържа благоприятна почвена температура.

Количеството на първата партида компост, произведен от събраната през миналата година биомаса, е около 200 кг., като по-думите на Пламен Бойновски – управител на предприятието, в скоро време, със задвижване на производствения цикъл, ще има ежеседмична възможност за производство на значителни количества.

Първото място, в което ще бъде приложен новият метод, е градинката пред Информационно-културния център, която е сред най-посещаваните от малки и големи места, като се надяваме скоро произведените количества, да бъдат достатъчни за обработване на всички зелени площи в града.

---

Пресинформация на Община Троян

Споделяне