Единственият кандидат за управител на „Общински пазари“ е допуснат до втория етап на конкурса

Единственият кандидат Валентин Дацов Единственият кандидат Валентин Дацов СНИМКА: РУСЛАНА ПОПСАВОВА, ТРОЯН ЕКСПРЕС

Проведе се първият етап на конкурса за избирането на управител на „Общински пазари“ - град Троян. Той се изразява в предварителен подбор на кандидатите по документи.

Днес, 21 април 2022 г., комисията назначена със Заповед №449/18.04.2022 г. на кмета на Община Троян реши:

Допуска до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, единствения кандидат Валентин Дацов.

Валентин Дацов е от Орешак. Средното си образование е завършил в Механотехникум - Ловеч, а висше - в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“.

---

По информация на Община Троян

Снимка: Руслана Попсавова, Троян експрес

Споделяне