Две нови инициативи на „Хемус Ресурс – Троян и Априлци“ ООД в подкрепа на разделното събиране на отпадъци

Две нови инициативи в подкрепа на разделното събиране на отпадъци Две нови инициативи в подкрепа на разделното събиране на отпадъци

Общинското предприятие за третиране на отпадъците „Хемус Ресурс – Троян и Априлци“ ООД предприема две нови инициативи, подкрепени организационно от Община Троян.

За да бъде осигурен на гражданите още един удобен и лесен начин за предаване на разделно събрани отпадъци (хартия, пластмаса, метал, стъкло и биоразградими зелени отпадъци), дружеството ще осигури възможност за безвъзмездното им предаване от понеделник до неделя, в часовете от 08.00 до 16.00 часа.

Адресът, на който можете да предадете отпадъците си, е гр. Троян, местност “Троянско поле” – новите инсталации за предварително третиране и компостиране „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД.

В града и селата ще бъдат разпространени и специални брошури с информация за компостирането и предимствата, които то дава.

Призоваваме Ви да се присъедините към нашите усилия за осигуряване на по-чиста околна среда и да се възползвате от предоставените Ви възможности!

---

Източник: Община Троян

Споделяне