Ще обновяват по проект градинката при Художественото училище

Градинката при Художественото училище Градинката при Художественото училище Снимка: Община Троян

Община Троян ще представи 2 свои проекта на стойност около 700 хиляди лева за финансиране чрез МИГ – Троян, Априлци, Угърчин по Програмата за развитие на селските райони. Тъй като става дума за мярка с приоритет инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на малка по мащаби инфраструктура, единият проект е насочен към реконструкция на градинката в подстъпа за Капинчо, до Националното училище за приложни изкуства. Най-интересната идея в предвидените промени е свързана с неработещия шадраван, на чието място ще се обособи сцена с куполен покрив и места за сядане. Ще бъде обновена беседката, ще се поставят пейки с разнообразна форма и размери, ще има интересно осветление. За да бъде осигурено опазването на тази интересна обществена площ, ще има видеонаблюдение.

Вторият проект предвижда благоустройство и продължение на пешеходната алея до ул.“Васил Спасов“ – край подпорната стена в централната част на реката, където не потръгна идеята за обособяване на тийн зона, тъй като вандализмът надделя. Там ще бъдат направени две беседки и площадка за игра на децата.

Споделяне