„Български пощи“ възстановяват приемането на плащания за местни данъци и такси

„Български пощи“ ЕАД „Български пощи“ ЕАД

„Български пощи“ възстановяват приемането на плащания за местни данъци и такси. Списък на пощенските станции, в които може да се извърши плащане, е наличен в сайта на дружеството - https://www.bgpost.bg/bg/150.

В пощенските станции може да се платят местни данъци и такси към всички общини посочени в приложения списък на общините - https://www.bgpost.bg/bg/359. За целта е достатъчно да се съобщи на обслужващия служител единния граждански номер на данъчно задълженото лице.

„Български пощи“ продължават да работят усилено за възстановяване на всички предлагани услуги.

---

Дора Цветкова – връзки с обществеността,

Български пощи ЕАД

Споделяне