Един различен 1 юни – празник на детето

На люлката е чудесно! На люлката е чудесно!

Случайността, а може би не беше случайност, ни срещна в новия парк "Турлата" с директора на ДГС – Троян, Милко Станчев. Оглеждаше посадените дръвчета в какво състояние са. Разбрахме, че очаква да слязат от по-високата част на парка ученици, които са имали занятие със служители на ДГС.

Цвятко Кадиев съветва децата как да се качват на въжената люлка

Децата вече се спускаха от пътеката край боровата гора и се скупчиха на въжената люлка. Пристигна и класният им ръководител Пенка Неофитова, която ни разказа за осъществената си идея да прекара със своя 4. А клас един различен детски празник. Поканила служители на ДГС в Троян да проведат образователно занятие с децата на привлекателната полянка, където се намираше някогашната Гъбата. Там са засадени различни дръвчета, чрез наблюдението на които ученици изучават видовете им. Има маса, солидни пейки на няколко места, където си отдъхват разхожащи се хора. Децата на групички са разпознавали напр. цвят на липа от нейните семенца, теглили са текстове с описание на стъпки от горски животни: мечка, катеричка, вълк и др., а след това са ги разпознавали по залепените снимки на дърветата. Младите хора от ДГС са разказвали за гората и животните, предложили са занимателни игри – как сърничка да мине незабелязана от вълк под или над въжета със звънче около дърветата, без да ги усети вълк. Учениците бяха наградени с шапки и медали с емблемата на  ДГС.

Цвятко Кадиев, Мария Борисова, Пенка Неофитова, Станислава Багарова

За занятието разказаха и Цвятко Кадиев – зам.-директор на ДГС, Мария Борисова и Станислава Багарова – пиар на дружеството. Традиционно от няколко години стопанството провежда обучение на ученици от 3. – 5. кл. Това е проект, чрез който под формата на теория и игри децата се запознават всестранно  с професията на горските работници под формата на състезания. Наблюдението им е, че учениците знаят все повече нови неща, подробности, нетипични за възрастта им, малко известни факти, любопитни събития. Характерно е,че обичат природата. Преподавателите са удивени от желанието на децата да научат нови неща, от любознателността, знанията и дисциплината им. Будни деца, което говори, че бъдещето не е безнадеждно!

Ентусиастите от ДГС ще провеждат и други събития, защото дори възрастните нямат реална представа за многообразната работа на служителите в стопанството.

Събитието беше осъществено за деня на детето, децата бяха почерпени с лакомства, а класната Пенка Неофитова, която според лекторите перфектно си е свършила работата от 1. до 4. клас, ги изненада с пица за обяд.

Споделяне