РС ПБЗН – Троян получи дрон като дарение от Община Троян

На 26.08.2022 г. г-жа Донка Михайлова - Кмет на Община Троян, връчи на началника на „Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Троян гл. инспектор Петър Петров специално закупен от Общината дрон DJI AIR 2S FLU MORE COMBO+ DJI SMART CONTROLE, на стойност 3648 лв., с чиято помощ значително ще бъде улеснена работата на  службата при опазване на живота и имуществото на гражданите.

Важно е, да бъде споменат и фактът, че в цената на оборудването е включено и обучение за работа с дрона на няколко човека.

Настоящето дарение е не само продължение на доброто сътрудничество, което двете институции винаги са имали през годините, но и стъпка към по-доброто обезпечаване на дейността на троянските огнеборци и спасители.

Често служителите на службата за безопасност и доброволците от троянското доброволно формирование, подкрепящо дейността им, изпълняват работата си при условия, представляващи реална заплахата за живота и здравето им.

Новото устройство ще осигури придобиване на достоверна, качествена и навременна първоначална информация и ще помогне за набелязване на адекватни мерки, увеличавайки до голяма степен шансовете за успех в борбата с бедствията.  Благодарение на него ще могат да бъдат установени точните размери на горски пожари, наводнения и други бедствия.

Предвид настъпило засушаване, което води до повишаване на риска от пожари в сухи треви, храсти и стопански дворове, се възползваме се от възможността още веднъж да отправим апел към гражданите да не палят огън по никакъв повод!

---

Прессъобщение на Община Троян

Споделяне